Danas je u Lukavcu otvoren Naučno-istraživački kamp za mlade iz cijele BiH koji za cilj ima afirmaciju međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu.

Sa projektom „Naučno-istraživački kamp za mlade“ Asocijacija „Zelene staze-Green tour Tuzla“ prvi put je aplicirala 2015. godine a značajnu podršku za realizaciju dobila je od Ambasade SAD-a u BiH.Lukavacki.ba

Pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata mladi će imati trodnevne aktivnosti u vidu radionice, debate, večer poezije, kulturno-zabavni program, posjete institucijama i volonterske akcije na području općine Lukavac.Lukavacki.ba

-Ovo je nastavak drugog kampa, a neki kažu da je to treći kamp mladih. Danas, ovdje u Lukavcu imamo oko 120 učesnika koji dolaze iz 25 općina iz oba bh. eniteta. Mladi će imati trodnevne aktivnosti, dakle radionice prilikom čega će sa mladim učesnicima raditi naši istaknuti stručanjaci, kazao je Izen Hajdarević, koordinator projekta “Naučno-istraživački kamp za mlade II”.Lukavacki.ba

Prvi dan kampa,  u prostorijama JU Javna biblioteka Lukavac upriličena je večer poezije “Luka mira” na kojoj su učešće uzeli mladi pjesnici, studenti, postdiplomci.Lukavacki.ba

-Ova i slične manifestacije imaju za cilj izravno povezivanje mladih ljudi studenata, najvećeg inetelktualnog bogastva naše zemlje na unaprijeđenju njihove saradnje i stvaranja boljih uslova za valorizaciju temeljnih vrijednosti u vremenu globalnih materijalističkih trendova nakloljenih izgradnji društva jednakog za sve, izjavila je za Lukavacki.ba je prof. dr. Edina Šarić, dodavši da večer poezije širi prijateljstvo.Lukavacki.ba

-Večer poezije, dakle, ima za cilj širenje prijateljstva, mira i tolerancije među mladim ljudima, jer kulturne vrijednosti koje dijelimo u društvenoj grupi pružaju nam osjećaj pripadnosti u društvu. Poezija, umjetnost, kultura u najširem smislu riječi nas ujedinjuje i od uvijek predstavlja jedan vid obrazovanja, kaže pjesnikinja Edina Šarić.Lukavacki.ba

Inače, prvo sedmodnevno okupljanje održano je na Konjuhu 2016. godine, a nakon uspješne realizaicje odobren novi grant za kamp koji je održan u maju 2017. godine u komplesku Hajdučke Vode.

 

 

Komentari