U sali Policijske uprave Lukavac u srijedu, 7. marta 2018. godine održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, na kojoj je razmatrano 16. tačaka dnevnog reda, koji je u odnosu na prvobitno najavljeni, izmijenjen na kolegiju vijećnika.

Razmatranje prijedloga i usvajanje budžeta općine Lukavac za 2018. godinu sa okvirnim planom za 2019. i 2020. godinu, povučeno je sa dnevnog reda.

Informacija po zahtjevu za izmirenje obaveza općine Lukavac prema JP Rad Lukavac, oduzela je više vremena, a nakon duže rasprave, Informacija nije dobila potrebnu većinu.

Tokom današnje sjednice, koju su pratile duge pauze, jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju komisije za postupak provođenja opoziva općinskog načelnika. Prema usvojenoj odluci, Komisija broji 11 članova, od čega su četiri člana Stranka demokratske akcije, a po jedan član čine članovi ostalih političkih opcija Općinskog vijeća Lukavac.

Komisiju za sprovođenje postupka opoziva općinskog načelnika čine: Lukavacki.ba Lukavacki.ba Lukavacki.ba

 1. Ermin Prijić (SDA) – predsjednik komisije
 2. Đozić Abdel (SDA) Lukavacki.ba
 3. Osmić Jasenko (SDA)
 4. Mujkić Kemal (SDA)
 5. Mahovkić Adem (SDP)
 6. Memić Jasminka (SBB)
 7. Mujankić Melisa (SBiH)
 8. Nuhić Nedžad (DF) Lukavacki.ba
 9. Karić Sead (SDU, Ujedinjeni za Lukavac)
 10. Osmanović Sada (Dosta je bilo)
 11. Ljuboja Vedran (Nacionalne manjine – Mehmed Suljić)

Na 17. redovnoj sjednici, vijećnici su usvojili plan rada Općinskog vijeća Lukavac u 2018. godini, kao i odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u lukavačkim javnim ustanovama (Radio-televizija Lukavac, JU za odgoj i obrazovanje predškolskog uzrasta).Lukavacki.ba

Vijećnici su usvojili Odluku o dopuni Odluke o prenošenju prava korištenja dijela objekta „Doma kulture Lukavac“. Ovom odlukom Korištenja kuglane za potrebe treninga i održavanja takmičenja u kuglanju, Javna ustanova dužna je omogućiti i drugim registrovanim kuglaškim klubovima sa sjedištem
na području Općine Lukavac, bez naknade. Lukavacki.ba

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa održavanja čistoće i javnih površina za 2017. godinu, usvojeno je nakon kraće diskusije, a Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva nije dobilo potrebnu većinu. Lukavacki.ba

Komentari