Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad – 8 (osam) izvršilaca.

Javni oglas raspisuje se za sljedeća radna mjesta:

1.Stručni saradnik za upravni postupak –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci,

2.Šef Poslovnice zdravstvenog osiguranja Kalesija –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci,

3.Šef Poslovnice zdravstvenog osiguranja Teočak –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 4 mjeseca,

4.Referent za obradu, kontrolu i evidentiranje privremene spriječenosti za rad –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,

5.Referent za otpremu pošte –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,

6.Referent zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Kalesija –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,

7.Referent zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Lukavac –1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca,

8.Referent zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Tuzla –2 izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.


Javni oglas objavljen je u dnevnoj novini i kod JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće testirani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.


Uslove po navedenom Javnom oglasu pogledajte u dole postavljenom link-u

Javni oglas za prijem u radni odnos (17.06.2019.)
Prijavni obrazac

Komentari