GIKIL- Foto: TIP.ba/Akta.ba

U krugu industrijske zone u Lukavcu, tačnije na lokalitetu GIKIL-a u narednih nekoliko mjeseci će biti rađeno na bioremedijaciji zemljišta. Kroz ovaj pilot projekt vršit će se prečišćavanje zagađenog zemljišta, a vrijednost je okvirno 517.000 konvertibilnih maraka.

Kakoje navedeno iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, prečišćeno će biti 690 tona zemljišta koje je zagađeno teškim metalima na mjestu proizvodnih objekata, odnosno pogona industrijske zone.

Ističu da je ovaj projekt izuzetno značajan zbog činjenice da je zemljište veoma zagađeno, a nakon natapanja vodom usljed kišnih padavina teški metali ulaze u vodotok rijeke Spreče. Potom dolazi do kontaminacije poljoprivrednih zemljišta, koji na kraju uz usjeve budu zagađeni teškim metalima.

“Industrijska zona u Lukavcu, zbog prije i poslije ratnih aktivnosti teških industrija (proizvodnja koksa, cementara, hemijska industrija i slično) predstavlja izvor enormnih zagađenja lukavačke regije”, kažu iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Na spomenute probleme je ukazano i u izvještaju o dodatnim istraživanjima u zagađenom području rijeke Spreče, zatim katastru područja ugroženog opasnim otpadom Federacije BiH te izvještaju o monitoringu donjeg toka spomenute rijeke i master studiji za četiri hotspot lokacije u Bosni i Hercegovini.

Iz resornog ministarstva kažu da područje fabrike za proizvodnju koksa GIKIL/KHK je jedan od tih izvora zagađenja, naglasivši da je fabrika počela sa radom 1953. godine, pri čemu je tretman benzola koji je kao nus proizvod imao fenol. Fabrika je prestala sa radom početkom ratnih dejstava 1992., a područje oko fabrike od skoro 10.000 kvadratnih metara nikada nije sanirano, konzervirano niti remedirano.

“Stanovništvo lukavačke regije, sprečkog polja i regije nizvodno rijekom Sprečom bavi se intezivnom poljoprivrednom te poljoprivrednim aktivnostima u cilju poboljšanja životnog standarda. Pojedinim ugroženim stanovnicima obrada općinskog/kantonalnog zemljišta je jedini izvor osnovnih namirnica i prihoda. Zabrinjavajući rezultati gore navedenih istraživanja ukazuju na prekomjerno zagađenje zemljišta PAH-ovima, a s obzirom na poljoprivredne aktivnosti te sposobnost biljaka za akumulaciju i apsorpciju zagađenja, rezultati analize biljaka ukazuju i na koncentracije koje biljke čine opasnim za konzumaciju. Ključni način unapređenja stanja su aktivnosti remedijacije i unapređenja kvaliteta zemljišta počevši od uzročnika”, naveli su iz ministarstva.

U prvom koraku pilot projekta bit će izvršen iskop i transport zemljišta iz pogona fenola unutar industrijske zone GIKIL/KHK. Kako nam je pojašnjeno, 690 tona zemlje će se iskopati, na dubini od dva i po metra, a zatim odvući na određenu lokaciju.

Putem specijalnih bakterija će se izvršiti dekontaminacija, a potom će biti vraćeno na prvobitno područje. Također, predviđeno je uzimanje 20 uzoraka zemlje prije te isto toliko nakon remedijacije kako bi se utvrdio rezultat urađenog posla.

Poslovi bi trebali biti okončani iduće godine, a bit će urađeni prema svjetskim i međunarodnim standardima. Sredstva za ovu namjenu su izdvojili Vlada Tuzlanskog kantona, Federalni fonda za zaštitu okoliša, GIKIL te kompanija Dekonta iz Češke. Ukupno 49 posto od cijelog iznosa naslovnjen je na Centar za razvoj i međunarodnu saradnju iz Slovenije sa kojim bh. partneri sada trebaju potpisati ugovor.

Izvor: Klix.ba

Komentari