U organizaciji Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac, jučer je u Lukavcu u velikoj sali Doma kulture održana javna tribina na temu  „Zaustavimo dalje zagađenje i smanjimo postoje zagađenje Lukavca“.

Pored građana općine Lukavac koji su se odazvali ma poziv, učešće su uzeli članovi Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac, Nezir Spona, Bajazit Okić, Adem Mahovkić, Edhem Muftić i Abdel Đozić, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i predsjednik lukavačkog Udruženja za zaštitu prirode i okoline Aer Aqua Terra.

Nakon javne diskuje, usvojeni su određeni zaključci i prijedlozi na kojima će članovi Foruma za zaštitu okoliša u narednom periodu raditi.

U nastavku, donosimo usvojene zaključke sa javne tribine održane dana 27. 03.2018god. u domu kulture Lukavac “Zaustavimo dalje zagađenje i smanjimo postojeće zagađenje okoliša”.

Lukavac je najzagađenijii grad u BiH i Evropi, te ne možemo prihvatiti više ni jednog zagađivača okoliša kako na prostoru općine, tako i na granici općine Lukavac.

  1. Stacionirani operateri veliki zagađivači okoliša (GIKIL,SSL-a, FCL) imaju svoja interna mjerenja zagađenosti,koja nisu dostupna građanima Lukavca. Tražimo i zahtijevamo da ova interna mjerenja budu dostupna građanima, pod nadzorom, umrežena sa kantonalnim i federalnim ministarstvom zaštite okoliša.
  2. U Lukavcu je instalirana jedna mjerna stanica sa zastarjelom tehnologijom, koja nema displeja niti zvučnog signala u slučaju prekoračenja (emisija) zagađenosti zraka, a koja više ne radi, nego što radi. Tražimo da se postavi najmanje (3) tri mjerne stanice (tbx), koje mogu mjeriti, prije svega benzol i druge opasne materije, koje ispuštaju u zrak stacionirani operatori (GIKIL, SSL-a i FCL).
  3. Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac će pokrenuti inicijativu za izmjenu: Krivičnog zakona FBiH, Zakona o zaštiti zraka  FBiH, Zakona o zaštiti okoliša FBiH, Zakona o zaštiti voda FBiH, i da se obavezno predvide krivične sankcije za zagađivače okoliša.
  4. Zbog prekomjernog zagađenja okoliša u Lukavcu Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac će pozvati građane na građanski neposluh. Organizovati proteste građana Lukavca protiv najvećih zagađivača okoliša (GIKIL, SSL-a i FCL) i državnih institucija, koji su zakonom obavezni da građanima Lukavca obezbijede osnovno ustavno i zakonsko pravo na ekološki čist okoliš.
  5. Tražimo i zahtijevamo od Federalnog ministarstva okoliša i turizma Sarajevo, da odmah obustavi izdavanje okolinske dozvole za Energy solution d.o.o. Lukavac (spalionica rabljenih guma i čvrstog otpada) i da zaustave dalje zagađivanje okoliša u Lukavcu.
  6. Tražimo od općinskog vijeća Lukavac hitno održavanje tematske sjednice općinskog vijeća posvećenu zaštiti okoliša na općini Lukavac.

Također, Forumu za zaštitu okoliša općine Lukavac upućen je poziv od Federalnog ministarstva okoliša i turizma za učešće na javnoj raspravi u organizaciji “Energy Solutiona d.o.o Lukavac” povodom upućenog Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole, a koja će se održati u četvrtak, 29. marta 2018. godine u prostorijama Hotela Lukavac sa početkom u 12 sati.

Članovi Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac pozivaju sve građane općine Lukavac da se aktivno uključe u ovu javnu raspravu.

 

 

Komentari