Povodom proglašenja epizode Uzbune na području Općine Lukavac na osnovu podataka dobijenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksne stanice locirane u Lukavcu, danas je zasjedao Općinski štab Civilne zaštite Lukavac.

U skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, donešeni su sljedeći zaključci:

1. Upućuje se upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja na otvorenom.

2. Dostaviti upit Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u vezi s tim da li su stvoreni uslovi za obustavu nastavnog procesa u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, a zbog prekomjernog zagađenja S02, obzirom da je 30.01.2017.g. proglašena epizoda uzbune za područje Općine Lukavac od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice TK.

3. Nalaže se pravnim licima sa područja Općine Lukavac, da u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka TK-a, te u skladu sa svojim planovima, smanje proizvodnju i zamijene pogonska goriva kod industrijskih i drugih objekata, koja u tehnološkom procesu koriste čvrsta goriva i teža lož ulja, a u cilju popravljanja trenutnog stanja na području Općine Lukavac.

4. Usvojen je zaključak da se putem KUCZ i Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, pokrene procedura izmjene Kantonalnih zakonskih propisa, koji regulišu korištenje vrste goriva u određenim zonama, kao i njihov nadzor, a u cilju definisanja ovlaštenja općinskim komunalnim inspekcijama, da vrše kontrolu i mogu izricati odgovarajuće mjere u cilju smanjenja emisije štetnih čestica u zrak.

5. Usvojen je zaključak da Služba civilne zaštite jedanput dnevno prikuplja podatke o meteorološkim uslovima i aerozagađenju na području Općine Lukavac.

 

Komentari