Nakon što je na prijedlog načelnika Općine Lukavac Edina Delića, Općinsko vijeće Lukavac usvojilo Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu sa okvirnim planom za 2021.i 2022. godinu, dokument je upućen u Javnu raspravu.

Javnu raspravu provela je Služba za budžet i finansije i budžetski korisnici Općine Lukavac, zajedno sa Timom za provodjenje Javne rasprave, prema prethodno utvrđenom rasporedu i terminima.

Za područje mjesnih zajednica: Devetak, Puračić, Tabaci, Dobošnica Gornja, Dobošnica Donja, Kruševica, Gnojnica i Berkovica Javna rasprava održana je 16.12.2019. godine u Devetaku.

Za područje mjesnih zajednica: Poljice Gornje, Poljice Donje, Prokosovići, Bikodže, Turija, Orahovica, Babice i Jaruške, Javna rasprava održana je 17.12.2019. godine u Poljicu Gornjem.

Za područje mjesnih zajednica: Sižje, Krtova l, Krtova ll, Tumare, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Milino selo, Stupari i Panjik, Javna rasprava održana je 18.12.2019. godine u Tumarama.

Za područje mjesnih zajednica Lukavac Grad, Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Modrac, Bokavići, Lukavac Mjesto, Hrvati, Šikulje i Huskići i ujedno Centralna Javna rasprava za Općinu Lukavac, održana je u četvrtak, 19.12.2019. godine u Lukavcu.

Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu dostupan je na zvaničnoj web stranici Općine Lukavac www.lukavac.ba, a kopije su se mogle preuzeti i u Službi za budžet i finansije.

Učesnici u Javnoj raspravi, svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, mogli su u pisanoj formi dostaviti u Službu za budžet i finansije Općine Lukavac, najkasnije do 18.12.2019.godine.

Prijedlog Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu bi se trebao naći na narednoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac.

Komentari