U cilju kontrole i prevencije prekomjernog zagađenja zraka, Tuzlanski kanton mjenja plan interventnih mjera. Kao nova vrijednost za mjerenje nivoa zagađenja uvodi se indeks zagađenja, koje predstavlja izračunavanje kombinacije djelovanja raznih polutanata.

 

Građani, nevladine organizacije i druge institucije tražile su od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK uvođenje mjerenja graničnih vrijednosti suspendovanih čestica PM 2,5 u epizode upozorenja i uzbune. S tim u vezi, izmijenjen je Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranja vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka, koje se odnose na definisane vrijednosti praga upozorenja i praga uzbune za suspendovane čestice.
– Pored toga smo u mjere u epizodnim situacijama za smanjenje povećane koncentracije zagađujućih materija, također, uvrstili neke dodatne mjere čime ćemo dodatno pooštriti sve ono što je do sada provođeno, a sve u cilju što bolje zaštite zdravlja građana TK – ističe Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Prema važećem Pravilniku FBiH nije definisana granična vrijednost za suspendovane čestice, te se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK vodilo iskustvima evropskih zemalja.
– Suspendovane čestice PM 2,5 su prašina, čestične materije koje se nalaze u zraku. Problematične su jer uđu u pluća i ne možemo ih izbaciti – napominje Karadžin.

U praksi uvođenje graničnih vrijednosti suspendovanih čestica će značiti da, ukoliko njihova koncentracija dva dana prelazili 140 mikrograma/m3 bit će proglašena epizoda upozorenja za opštinu ili grad. Ukoliko je ta koncentracija 280 mikrograma/m3 bit će proglašena epizoda uzbune i mjere koje će se primjenjivati su mnogo restriktivnije.

Komentari