U Lukavcu je danas održana vanredna sjednica Općinskog vijeća. Vijećnici su nakon duže rasprave usvojili rebalans budžeta za 2020. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. do 30.09.2020. godine. Vijećnici su razmatrali i Odluku o privremenom finasiranju Općine Lukavac za prva tri mjeseca naredne godine, kao i Nacrt budžeta za 2021. godinu. Također, vijećnici su usvojili odluku da se zbog negativnog uticaja pandemije na društvo i ekonomiju, od januara naredne godine uposlenim u Upravi Općine Lukavac umanje plaće za 10 posto.

 

Novinarka: Devleta Brkić

Vijećnici Općinskog vijeća Lukavac na danas održanoj vanrednoj sjednici usvojili su Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Lukavac za 2020. godinu, te izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.januara do 30. septembra tekuće godine. Potrebnu vijećnićku većinu dobio je i Nacrt budžeta za 2021. godinu kao i Odluka o privremenom finasiranju za prva tri mjeseca naredne godine.

– Kada je u pitanju Nacrt budžeta mi smo se opredijelili da idemo na usvajanje Nacrta Budžeta, jer nam je bitno da to pustimo u javnu raspravu obzirom da nam idu praznici i da u mjesecu januaru pripremamo jedan dobar prijedlog Budžeta koji će doći ovdje na usvajanje u Općinsko vijeće. U odluci o privremenom finansiranju su stavke od Budžeta iz ove godine iz prva tri mjeseca. Dakle, nivo finansiranja ostaje potpuno isti. Ne smije se finansirati ništa preko onog što je planirano za prva tri mejseca Budžeta za 2020. godinu i to je ono što je Zakonom o budžetu i propisano, kazao nam je Suad Salibašić, predsjedavajući OV Lukavac.

Usvojeni Nacrt Budžeta bit će upućen u javnu raspravu, i to u skraćenu proceduru od 15 dana.

– Cijenimo da je 15 dana dovoljno da oni koji su zainteresovani iščitaju Budžet i da eventualno dostave sugestije. Cijenimo također da je moguće da su se potkrale određene greške ili situacije koje nismo vidjeli, jer smo morali reducirati značajno budžetska sredstva zbog situacije sa pandemijom COVID-19, manjih poreskih projekcija i sl. Nadamo se da će u naredne dvije sedmice Budžet biti dodatno formatiran i prilagođen potrebama građana, te da ćemo sredinom januara usvojiti Budžet, istakao je Edin Delić, načelnik Općine Lukavac.

Na dnevnom redu se, između ostalog, našao Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2021. godinu, te Odluka o dodjeli dodatnih stipendija učenicima i studentima za 2020.

 

Izvor: RTVTK

Komentari