Nakon što je krajem januara tekuće godine načelink Edin Delić omogućio uslove za potpisivanje ugovora između Općine Lukavac i firme “Gramat” d.o.o Gračanica,  danas su započeli prvi radovi na izradi pločastog propusta u MZ Turija (Kišići).

Naime, Općina Lukavac, koju zastupa Općinski načelnik Edin Delić, je 26.01.2018. godine zaključila Ugovor sa „GRAMAT“ d.o.o. Gračanica, koga zastupa direktor Emir Sejdinović, da danas su zvanično počeli radovi sa prokopom potoka u dužini od 300 m oštećenog u poplavama 2014. godine.

Vrijednost izvedenih radova je 23.166,00 KM sa uračunatim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana.

 

Komentari