U skladu sa Javnim pozivom za učešće u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ Općinski načelnik je objavio konačnu rang listu korisnica koje su ostvarile pravo na podršku. Javni poziv bio je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju obrt ili preduzeće, a projekat vodi Općina Lukavac u saradnji sa USAID-om.

Pravo na podršku ostvarili su sljedeći poslovni planovi:

  1. Ručna izrada umjetnog dekorativnog kamena u sektoru proizvodnje – „Deko-luk“,
  2. Proizvodnja posteljine,
  3. Krojački salon za proizvodnju unikatnih komada odjeće „Dama“,
  4. InDesign studio – arhitektura, dizajn i online izrada enterijera,
  5. Proizvodnja pet ambalaže.

U pitanju je finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena: žena žrtvi nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 45 godina, žena sa invaliditetom, majki djece sa invaliditetom, nezaposlenih žena koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama.

Općina Lukavac je prepoznala značaj realizacije ovog projekta kojim će Lukavac postati bogatija za četiri nove preduzetnice.

Kako je istakla voditeljica PPMG programa Ada Hamidović, Općina Lukavac je jedna od devet lokalnih zajednica u BiH koje učestvuju u Programu podrške marginalizovanim grupama čiji je fond 540.000 KM a formiran je zajedničkim sredstvima USAID-a i lokalnih samouprava – učesnica.

Obzirom da je jedna od korisnica koje su ostvarile pravo na podršku u međuvremenu dobila stalan posao u struci, odustala je od realizacije svog poslovnog plana arhitekture, dizajna i online izrade enterijera.

Poslovni planovi su podržani sredstvima u iznosu od 32.395,00 KM. Korisnicama će pored finansijske podrške biti pružena i mentorska podrška u pokretanju i održavanju biznisa od strane USAID-a i službenika Općine Lukavac.

Danas su, u vezi sa prethodno navedenim, potpisani tripartitni ugovori između korisnica, Općine Lukavac i USAID-a, odnosno PPMG programa (Programa podrške marginaliziranim grupama).

Komentari