Danas je između Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac, JZU Doma zdravlja Lukavac i Općine Lukavac zaključen Sporazum o saradnji sa ciljem nabavke novog 3D mamografskog aparata vrijednog skoro pola miliona KM kako bi potpisnici Sporazuma zajednički doprinijeli poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građankama općine Lukavac.

Na osnovu inicijative više udruženja žena, prijedloga Općine Lukavac i iskazanih potreba Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, Global Ispat Koksna Industrija Lukavac će kao donator i kupac provesti postupak nabavke mamografskog aparata uz kontinuiranu i dostupnu tehničku i softversku potporu, certificirani servis, atest, odgovarajuće monitore za očitavanje mamografskih snimaka i obuku osoblja za rad.

Ovom prilikom Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić izrazio je veliku zahvalnost menadžmentu Global Ispat Koksne Industrije Lukavac na izuzetno značajnoj donaciji čija je vrijednost oko pola miliona KM, brzoj reakciji i iskazanom izuzetno visokom stepenu društvene odgovornosti.

Općinski načelnik se zahvalio rukovodstvu i osoblju JZU Dom zdravlja Lukavac koje ulaže napore kako bi se u pogon stavio novi dijagnostički postupak, ali i predstavnicama udruženja žena koje su prepoznale značaj nabavke mamografskog aparata u JZU Dom zdravlja Lukavac i pokrenule inicijativu.

Komentari