Danas je u kabinetu Gradonačelnika Edina Delića zaključen Memorandum o saradnji između Grada Lukavac i Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti “PIPOL” – Tuzla.

 

Strane potpisnice svjesne brojnih potreba i problema sa kojima se skoro svakodnevno suočavaju djeca oboljela i izliječena od malignih oboljenja, sa područja grada Lukavac, tokom dugotrajnog bolničnog liječenja, višegodišnjeg kućnog liječenja i oporavka, rehabilitacije i resocijalizacije, uvidjele su da je potrebna intenzivnija saradnja u pogledu pružanja pomoći i podrške djeci i mladima oboljelim i izliječenim od malignih oboljenja i članovima njihovih porodica.

Cilj zaključivanja Memoranduma je zajedničko djelovanje na području grada Lukavca i aktivno djelovanje u svim društvenim sferama od interesa za ovu izuzetno osjetljivu društvenu populaciju.

Komentari