Proteklih dana se na području Općine Lukavac šire netačne i tendenciozne informacije o radu Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac.

 

Općinski štab CZ Lukavac broji 21 član iz raznih struktura Općine i po tome je jedan od najbrojinijih. Štab uglavnom radi u punom sastavu, u njemu su čak 2 predstavnika Doma zdravja Lukavac, i predstavnik Zdravstvenog savjeta, direktor Centra za socijalni rad i tehnički direktor JKP Rad Lukavac.

U javnosti se plasiraju dezinformacije o kršenju zakona i radu protiv interesa građana Općine Lukavac.

Općinski štab CZ Lukavac zahtijeva od Tužilaštva i organa Policije da pokrenu istrage po pitanju svih navoda, da se uzmu izjave i činjenice koje se plasiraju, te u slučaju osnovanosti otvore istrage protiv prekršitelja.

Zahtijevamo da se prema licima koja saopštavaju lažne informacija, i time dodatno podstiču paniku i otežavaju funkcionisanje organa Civilne zaštite, pokrenu krivični postupci u skladu sa propisima.

Komentari