Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

1. vanredna sjednicu Gradskog vijeća Lukavac  održati će se dana
14.07.2022. godine sa početkom u 12 sati u Sali Policijske uprave Lukavac, a za istu predložen je dnevni red sa tri tačke.

 

Gradski vijećnici ramzatrat će:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu organizovanja komunalnih
djelatnosti.

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje javnih
dobara JP „Vodovod i kanalizacije” d.o.o Lukavac.

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju općeg interesa za parcele označene kao k.č. 773,746 i 747/1 k.o. Turija u cilju uređenja i zaštite močvare „Mosorovac”.

Razlog zakazivanja vanredne sjednice jeste hitnost rješavanja komunalnih djelatnosti, hitnost rješavanja pitanja pitke vode i hitnost definisanja uređenja i zaštite močvare Mosorovac.

Komentari