Budući da je vrijeme proljetnog čišćenja zelenih i šumskih površina, a imajući u vidu da je u prethodnim godinama evidentiran povećan broj požara na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama koji su izazvali velike materijalne štete, Grad Lukavac i MUP TK – PU Lukavac upozoravaju građane grada Lukavca da je zabranjeno spaljivanje bilo koje vrste smeća i krupnog otpada na otvorenom prostoru, shodno članu 137. stav 2. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 14/21). Za svako postupanje suprotno ovoj odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000 do 7.000KM za pravna, a od 300 do 500 KM za fizička lica, shodno članu 190. i 191. Odluke o komunalnom redu.

 

Napominjemo građane da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru u vrijeme vjetra i noću. Obaveza svakog građanina da početni požar ugasi ili pomogne gašenje požara sa tim da ne ugrozi sopstvenu sigurnost. Građani koji vrše paljenje korova i suhe trave i drugog zapaljivog otpada u svojim baštama i na livadama dužni su biti prisutni prilikom paljenja, a nakon toga izvršiti gašenje i polijevanje vodom mjesta gdje
je izvršeno paljenje.

Također napominjemo da je, u skladu sa odredbama člana 20. stav 1. Zakona o šumama („Službene novine TK“ broj: 09/12 i 17/13), zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume. Za svako postupanje suprotno ovoj odredbi propisana je novčana kazna, i to za korisnika državnih šuma ili drugo pravno lice u iznosu od 4.000 do 12.000 KM (članom 57. stav 1. Zakona o šumama TK), a za fizička lica u iznosu od od 500 do 1.500 KM (Član 59. stav 1. Zakona o šumama TK).

Upozoravamo građane da će, ako usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudske živote, snositi i krivičnu odgovornost za krivična djela za koja je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina, prema odredbama Krivičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17).

Pozivamo građane da kada uoče takve nesavjesne radnje, odmah obavijeste nadležne institucije i to putem sljedeći telefonskih brojeva:

  • vatrogasce na tel. broj 123,
  • Gradski operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121,
  • policiju na tel. broj 122 ili
  • hitnu pomoć na tel. broj 124.

Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike: pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša nepažnja može imati velike posljedice.

Komentari