Obavještavamo građane da se zabranjuje saobraćaj motornih vozila u ulici Branilaca Bosne, od raskrsnice sa ul. Lukavačkih brigada do raskrsnice sa ul.9.maja i ul. Redžepa efendije Muminhodžića, u vremenu od 18:00 do 23:00 sata u periodu od 15.06. do 01.09.2022. godine.

 

Alternativni pravcu su:

  • ul. Lukavačkih brigada – ul. Bistaračka – ul. Armije RBiH
  • ul. Lukavačkih brigada – ul. Titova – ul. Žrtava genocida u Srebrenici – ul. Redžepa efendije Muminhodžića

Komentari