Služba za komunalno-stambene poslove općine Lukavac postupajući po zahtjevu JP „RAD“ doo Lukavac odobrila je potpunu obustava saobraćaja u ulici Patriotske lige na dijelu od raskrsnice sa ulicom Patriotskog fronta do raskrsnice sa ulicom Školska za period od 10.08.2020.godine od 12:00h do 11.08.2020.godine do 15:00h radi izvođenja radova na zamjeni vrelovodne cijevi DN 125.

 

U vrijeme potpune obustave odvijanja saobraćaja isti će se odvijati alternativnim putnim pravcima:

– Trg slobode – ul. Patriotskog fronta – ul. M.H.Uskufija

– ul. Septembarska – ul. Mehmedalije Maka Dizdara – ul. Lukavačkih brigada

– ul. Septembarska – ul. Patriotskog fronta – ul. M.H.Uskufija

– ul. Sarajevska – ul. 25. novembar – ul. Kralja Tvrtka I

– ul. Sarajevska – ul. Lukavačkih pjesnika – ul. Školska.

Regulisanje saobraćaja zbog nesmetanog odvijanja radova vrši se postavljanjem adekvatne vertikalne saobraćajne signalizacije.

Pripadnici Policijske uprave Lukavac vršit će redovnu kontrolu privremeno postavljene saobraćajne signalizacije i njeno poštivanje od strane učesnika u saobraćaju, kako ne bi dolazilo do problema na dijelu ulice gdje se izvode radovi.

Služba za inspekcijske poslove općine Lukavac izvršit će kontrolu privremeno postavljene saobraćajne signalizacije i ukoliko ista ne bude adekvatna narediti hitno otklanjanje nedostataka, a po potrebi, u slučaju nepoštivanja naloga i obustaviti radove i narediti uklanjanje postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

Sve štete koje nastanu izmjenom režima saobraćaja, a zbog propusta podnosioca zahtjeva učesnicima u saobraćaju i drugim licima, snosit će podnosilac zahtjeva, odnosno, izvođač radova.

Komentari