Predsjedavajući Općinskog vijeća Lukavac, Suad Salibašić uputio je poziv za održavanje 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Lukavac koja će se održati 21. januara 2021. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama PU Lukavac.

 

Za ovu vanrednu sjednicu predložena je tačka dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sprovođenju Regulacionog plana Industrijske zone Lukavac, sa programom uređenja broj 02-19-221/21 od 19.01.2021. godine.

Kompletan poziv i radni materijal možete pogledati na internet stranici Općine Lukavac.

Komentari