Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba
Sala PU Lukavac - Foto: Lukavacki.ba

U ponedjeljak, 29. novembra sa početkom u 9 sati počinje 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj će vijećnici razmatrati 16. tačaka dnevnog reda.

 

Pored izvoda iz zapisnika sa održane prethodne 9. redovne sjedice i 5. vanredne, vijećnici će razmatrati i Izvještaj o izvršenju Budžeta, kao i izmjene i dopune Budžeta za ovu 2021. godinu. A pred vijećnicima će se naći i materijal o implementaciji Strategije razvoja Općine Lukavac za 2020. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i davanje saglasnosti na Odluku o cesiji, radi se o kreditnom zaduživanju JP “Rad” Lukavac, a time će se izbjeći stečaj ovog preduzeća.

Na 10. redovnoj sjednici će se naći i Odluka o finansiranju političkih subjekata, kao i odluka kojom bi taksisti bili oslobođeni o plaćanju taksi zbog cjelokupne situacije prouzrokovane pandemijom covid-a.  Vijećnici će raspravljati i o Odluci  o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja u općini Lukavac.

Pred vijećnicima će se naći i dva programa o održavanju javnih površina i održavanju ulične javne rasvjete, kao i izvještaj o radu JU Centar za kulturu Lukavac. Na dnevnom redu će se naći o rješenje o imenovanju povjerenika u MZ Turija.

Za kraj vijećnici će razmatrati i Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JP Vodovod i kanalizacije, a kraj i ove sjednice je rezervisan za vijećnička pitanja i inicijative.

Izvor: RTV Lukavac

Komentari