Sefir Halilović, pomoćnik direktora za Prihvatni centar Duje.

Životni put mnoge dovede u iskušenje, u kojem izbor ovisi isključivo o njima. Put koji su izabrali osnivači vodeće neprofitne nevladine organizacije, bio je put humanosti, osluškivanja potreba onih kojima je pomoć potrebna. Kao što smo mogli vidjeti i u što smo se uvjerili je da svaki projekat iz Organizacije upućuje na solidarnost, empatiju i brigu onih koji se nemaju na koga osloniti ili  tražiti pomoć.  

Priču ćemo početi sa jednim od najvećih projekata ove vodeće organizacije. To je Prihvatni centar Duje, u kojem je do sada smještaj i njegu našao veliki broj korisnika. Opremljen je po evropskim standardima, na osnovu iskustava skupljenih obilaskom mnogih drugih svjetskih centara. Podijeljen je u nekoliko organizacionih jedinica: Centar za stara i nemoćna lica, Centar za lica sa duševnim smetnjama, Centar za lica sa invaliditetom, Centar za djecu i mlade.

Sefir Halilović, pomoćnik direktora za Prihvatni centar Duje.

-Sa radom je krenuo 2004. godine. Od 1999. do 2004. godine to je bio Centar za smještaj prognanika iz Makedonije, Turske, Albanije… Njihovim povratkom, počinje rad Prihvatnog centra Duje, počinje priču Sefir Halilović, pomoćnik direktora za Prihvatni centar Duje.

Za vrijeme naše posjete u ovom Centru je bilo smješteno  427 korisnika u četiri kategorije koje smo već na početku priče pomenuli.

U početku je to bilo bazirano samo na njegi starih i nemoćnih osoba. Međutim, kako su potrebe u društvu rasle, uradili smo reformu Centra. Sve kategorije koje čine naše korisnike smo razdvojili, jer ne bi bilo dobro da svi borave u istim prostorijama, pojašnjava Halilović.

Korisnici koji su pronašli utočište u ovom Centru su različitih socio – zdravstenih patologija, od osoba treće životne dobi, osoba sa intelektualnim i tjelesnim poteškoćama, nepokretnih osoba sa kombinovanim smetnjama, beskućnika, mladih sa asocijalnim ponašanjem, pa sve do mladih iz ugroženih grupa.

Smještaj korisnika, uglavnom ide preko Centara za socijalni rad uz saglasnost nadležnog ministarstva- Ministarstva za socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, ističe pomoćnik direktora za Prihvatni centar Duje.

Prvi uslov za korištenje usluga Prihvatnog centra Duje je obraćanje Centru za socijalni rad. To se odnosi na osobe u stanju socijalnih potrebe – ukoliko nemaju nikog da se brine o njima. Uz podnošenje zahtjeva, od strane Centra za socijalni rad, Prihvatnom centru i nadležnom ministarstvu, te dobijanju saglasnosti, korisnik dobija mogućnost smještaja i njege u ovom Centru.

-Smještenih u Privatnom centru Duje imamo iz cijele BiH. Surađujemo sa svim Centrima u državi, sa ostalim kantonima, RS-om i Distriktom  Brčko, dodaje Halilović.

Dobra saradnja sa centrima za socijalni rad odnosi se i na naš lokalni – lukavački. Mnogi korisnici koji su svoju njegu i dom našli u prihvatnom centru Duje su sa područja opštine Lukavac.

Prilikom naše posjete Prihvatnom centru Duje, mogli smo uvidjeti stručnost i brižnost kompletnog osoblja. U sklopu ovog Centra, zaposlen je kvalifikovan i stručan kadar  koji svoju pažnju usmjerava na različite potrebe korisnika: od pružanja usluga njege, liječenja, fizioterapija, psihoterapije, rehabilitacije, raznih vidova radionica, obrazovanja, odgoja, kao i radu sa korisnicima s ciljem socijalizacije. Sav taj rad ispunjen je velikom dozom tolerancije, ljubavi i razumjevanja.

U Prihvatnom centru Duje imamo oko 150 zaposlenih. Najveći je broj zdravstvenih radnika. Medicinari, njegovatelji, ljekari, psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici, kuhari čine  dio našeg kolektiva, priča Halilović.

On dodaje kako se radi o jako specifičnoj strukturi, u kojoj mnogo toga proizvode. Osim smještaja u okviru centra imaju vlastitu pekaru, plastenike u kojem proizvode povrće za potrebe Centra, ali i vlastitu mljekaru (MFS Trade d.o.o) i MFS HANA u Srebrenici. Prema riječima pomoćnika direktora, veliku pažnju usmjeravaju na domaću proizvodnju i obroke pravljene kvalitetnim domaćim proizvodima.

U okviru Centra mogli smo vidjeti razne prostorije opremljene za obavljanje raznih radionica: sobe za „ćaskanje“ i druženje sa ostalim korisnicima, modnog studija, sobe za opuštanje, kao vid psihoterapije, šivaone, prostorije za izradu raznih unikatnih radova, slikanja, meditacije, ali i biblioteke za čitanje.

Svaka od njih namjenjena je za različite kategorije korisnika u zavisnosti od utvrđenih potreba. Smještaj za djecu je poseban i odvojen od ostalih zgrada. Izgrađen je u skladu sa posebnim normama i opremljen po standardima i potrebama mlađih. Sa djecom rade po posebnom planu i programu. Akcenat stavljaju na školovanje, ali njihovo aktivno  učešće u vannastavnim aktivnostima i djelovanje u lokalnoj zajednici.

U planu im je da djecu koja borave u njihovom smještaju zadrže, obezbijede im uslove za život i rad. Svako od njih pokazuje afinitete ka nečemu, stoga će ih podsticati i pomagati da ostvare svoje ciljeve i nakon završetka školovanja. Želja im je da kroz rad, školovanje, a kasnije i posao, sami steknu uslove za život i odaberu svoj put, da l’ u okviru internata ili mimo njega.

Ono što je plan za naredni period je obnova i uređenje smještaja za osobe treće dobi. Ovim nastoje učestvovati u njihovom aktivnom starenju i davati neizmjernu podršku u svim aktivnostima, ali i priuštiti što bolje uslove smještaja.

MFS –EMMAUS – humanost, djelovanje i rad

MFS- EMMAUS osnovana je još 1999. godine.

U aprilu ove godine, slavi svoje punoljetstvo. Tokom dugogodišnjeg rada, realizovali su mnogo projekata s ciljem pomoći onima kojima je ona potrebna. Tokom svih ovih godina djelovanja zadobili su povjerenje brojnih donatora.  Nikakvo čudo. Svaka pomoć usmjerena je u prave ruke, ruke onih kojima je zaista potrebna. Nekada nismo ni svjesni potreba mnogih kategorija stanovništva. To ne važi i za MFS- EMMAUS. Oni svakodnevno osluškuju potrebe socijalno ugroženih kategorija i nastoje im ukazati pomoć. Djeluju na području kompletne BiH, ali i šire. Mnoštvo je onih kojima luksuz predstavlja i lijepa riječ, ali i osmijeh. Stoga se njihov rad temelji i na obilasku onih koji su na bilo koji način zapostavljeni. Kućna njega, posjeta tokom praznika, obilasci bez nekog posebnog povoda, samo su jedan od projekata ove organizacije. U proteklih nekoliko godina mnogo rade na osposobljavanju pojedinih korisnika na vraćanje u lokalnu zajednicu. Kako ističu,  prvo urade ispitivanje da li je osoba sposobna, ukoliko utvrde da jeste vraćaju je na boravak u lokalnoj zajednici. Naravno, ukoliko ima koliku toliku podršku porodice, sve to s ciljem da ne boravi u Prihvatnom centru ukoliko nema toliku potrebu. To je njihov doprinos socijalizaciji, ali aktivizmu osoba koje za to pokazuju interes i mogućnost.

Aldijana Mujkanović, referent za komunikacije MFS-EMMAUS-a.

Pored ureda u Doboj Istoku, imamo i u Srebrenici. Imamo internatski smještaj za djecu, gdje im pružamo cjelodnevni boravak. To je isključivo za djecu kojima je kuća udaljena od škole, dakle za one koji žive u ruralnim područjima Srebrenice. Tu imamo i dnevne centre za djecu koja idu u osnovnu školu. Pored toga, takav centar imamo u Zvorniku, priča Aldijana Mujkanović, referent za komunikacije MFS-EMMAUS-a.

Osim pomenutih ureda, MFS – EMMAUS, ima i ured u Sarajevu, koji radi na projektima, od sprečavanje trgovine ljudima, ilegalnih migracija u BiH, sprečavanja nasilja nad djecom, pa do sprečavanja zloupotrebe djece posredstvom interneta.

MFS EMMAUS ima i Narodnu kuhinju u Doboju u kojoj svakodnevno nahrane preko 250 socijalno ugroženih osoba. To sve radimo u suradnji sa gradom Doboj i Centrom za socijalni rad. Osim toga kontinuirano radimo na projektu sponzorstva jetima, odnosno djece bez jednog ili oba roditelja. Sponzorišemo oko 1.300 jetima za koje pronalazimo donatore. Na taj način pružamo im finansijsku pomoć. Po potrebi porodicama kojima je potrebna pomoć, pomažemo i u vidu izgradnje stambenih objekata, pojašnjava Aldijana Mujkanović, referent za komunikacije MFS-EMMAUS-a.

U sklopu organizacije imaju i tim za distribuciju pomoći. Kako ističu, na osnovu molbe ili zahtjeva za bilo kakav vid pomoći, da l’ u vidu prehrambenih proizvoda, ogrjeva ili neke druge potrebe, taj tim radi na distribuciji.

U dosadašnjem radu, pokazana im je velika podrška, kako ističu, posebno u posljednjoj akciji BiH za Siriju. Pokrenuli su je s ciljem pomoći stanovništvu koje se nalazi u jako teškoj situaciji i koji već neko vrijeme borave u kampovima.

Sa konvojom od pet šlepera (120 tona brašna) koji je vukao pomoć išli su i neki uposlenici ove organizacije. Među njima je i pomoćnik direktora za Prihvatni centar Duje, koji nam je kroz razgovor prenio djelić onoga što je vidio i doživio tokom posjete. Brašno je uglavnom prikupljeno od građana, a najvećim dijelom aktivnostima prikupljanja su se priključili Medžlis Islamske zajednice Zvornik, koji je prikupio trećinu, zatim MIZ Gračanica, Tuzla i Živinice, te načelnici i građani općine Kalesija.

Tu je jedno strašno stanje. Mi koji smo tu prošli, znamo kako izgleda. U gradu gdje smo mi bili, pored 60.000 domicilnog stanovništva još 60.000 je došlo. Obilazili smo jetime, djecu bez jednog ili oba roditelja, ranjenike… Ono što je dobro je organizovanost i pružanje podrške od strane turskih vlasti, ali i sirijskih nevladinih organizacija, priča Halilović.

Ova akcija je samo jedna u nizu. U narednom periodu, prema tvrdnjama referenta za komunikacije MFS EMMAUS, sa istom nastavljaju u toku cijele 2017. godine. Osim brašna, prikupljat će i pelene za djecu, ali i  ulje, isključivo Bimal. Kako ne bi prolazili mnoštvo testiranja, distribuirat će samo jedan brend. Stoga, pozivaju sve građane i one koji žele pomoći ovom narodu da se pridruže akciji. Informacije o načinu pomoći mogu se pronaći na stranici mfs-emmaus.ba.

Osim pomoći narodu Sirije, ali i neizmjerne  pomoći u lokalnoj zajednici, kanredovno pomažu i stanovništvu Burkine Faso, kojima su već poslali konvoj pomoći sa građevinskim materijalom, odjećom, priborom. Pored te pomoći, prikupljali su i novac za školovanje djece, gdje, kako kažu jedna školska godina za jedno dijete košta samo 15 eura.

O organizaciji MFS – EMMAUS mnogo toga treba napisati, istaknuti i pomenuti. Oni na najbolji način pokazuju da u ovoj državi još uvijek ima empatije i humanosti. Za njih je čovjek i osmjeh svrha postojanja. Solidarnost je put kojim se vode i na osnovu kojeg pojedincima daju razlog da žive.

 

 

 

 

 

 

 

Komentari