Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, koji je održan danas u 13 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona,zakazana je 3. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u četvrtak, 21.2.2019. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.

Poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da na dnevnom redu sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrajutri tačake dnevnog reda:

  1. Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
  2. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
  3. Prijedlog Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Komentari