Općinska organizacija Crvenog križa Lukavac redovno provodi aktivnosti na provjeri spremnosti u pružanju  pomoći i zaštite stanovništvu u kriznim situacijama, a tim povodom je tokom vikenda upriličena pokazna vježba u krugu  PD “Svatovac”.

 

Vježba je okupila oko 70 aktivnih volontera, članova OO Crvenog križa Lukavac, koji se uz pomoć starijih članova obučavaju da odgovore svim predviđenim i nepredviđenim situacijama.

U svom sastavu Općinska organizacija ima mjesne ogranke CKK, organizaciju mladih, dobrovoljne davaoce krvi i druge, a u saradnji sa općinskim organima i službama, javnim ustanovama i preduzećima, i u narednom periodu nastavit će sa realizacijom svojih programskih ciljeva i zadataka.

 

Izvor: RTV Lukavac

Komentari