Služba za inspekcije poslove Opštine Lukavac obavještava da na osnovu bakteriološke analize prirodnih izvorskih voda za piće na području lukavačke općine izvršene od strane Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Lukavac, Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ne odgovaraju:

-bušeni bunar OŠ “Turija”

-kaptirani izvor područne škole Gornje Jaruške

-kopani bunar OŠ “Puračić”

-bušeni bunar OŠ “Prokosovići”

-kaptirani izvor “OŠ Gnojnica”

-bušeni bunar “OŠ Dobošnica”

-kaptirani izvor područne škole Donje Poljice

-kaptirani izvor mjesni vodovod Donje Poljice-Dublje (voda uzeta kod Nuhić Zubejde)

-kaptirani izvor mjesni vodovod Donje Poljice-Dublje (voda uzeta u ambulanti Donje Poljice)

Voda sa ovih izvorišta nije za piće zbog bakterija fekalnog porijekla.

Pravilniku o zdrvastvenoj ispravnosti vode za piće odgovara bušeni bunar OŠ “Gornje Poljice”.

Komentari