Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak  utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina. Ovo je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Kao takva, Strategija pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona. Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Ova strategija definira i četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona, a to su jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice. Kako bi se došlo do ostvarenja ovih ciljeva uz Strategiju je urađen i Okvirni akcioni plan Strategije.

 

Prema indikativnom finansijskom okviru koji je vezan samo za pozicije koje se finansiraju iz budžeta TK godišnje je potrebno izdvojiti u 2020.godini oko 17.115.881 KM, tokom 2021. 12.015.380 KM, te 13.088.130 KM tokom 2022., 2023. i 2024.godine. U ovoj sumi su obuhvaćena sredstva za sve oblasti koje su definisane kao strateški ciljevi, kao što su sredstva za nauku, kantonalna takmičenja učenika, stipendiranje učenika, zaštita okolice koja se pokazala kao izuzetno važna za mlade, sredstva predviđena za tjelesnu kulturu i sport, kulturne manifestacije, podršku mladima i ostala sredstva koja su navedena u dijelu Indikativni finansijski okvir implementacije strategije.

O ozbiljnosti pristupa izradi ovog dokumenta govori činjenica da su u svim fazama procesa izrade Strategije održane radionice, čija je svrha bila da se procijeni valjanost nalaza analiza koje je sproveo stručni tim, ali i da se usklade nerijetko suprotstavljeni stavovi različitih interesnih grupa koji rade s mladima i/ili za mlade. Tokom procesa izrade strategije organizovana su tri ciklusa radionica, sa ukupno šest radionica. Drugi ciklus radionica uključivao je strukturni dijalog u oblikovanju strateških odrednica (SWOT analiza, vizija, vrijednosti, strateški ciljevi), dok je treći ciklus uključivao predstavljanje strukture i sadržaja radne verzije nacrta Strategije. Kako bi se osiguralo što veće učešće mladih u procesu izrade Strategije, provedeno je primarno istraživanje „Analiza potreba, problema i stavova mladih u Tuzlanskom kantonu – Neka se tvoj glas čuje“, a u kojem su svi mladi s područja Tuzlanskog kantona imali priliku da učestvuju. Analize koje su urađene obuhvatale su i analizu stanja u oblasti demografije i osam tematskih oblasti politike prema mladima: obrazovanje, tržište rada, zdravstvena zaštita, socijalne zaštita, aktivno građanstvo: aktivizam, informisanje, mobilnost i slobodno vrijeme. Nakon što je danas utvrđena, Strategija će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

U septembru evidentirano manje migranata u odnosu na august

Na  sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za septembar 2020. godine. Tokom mjeseca septembra službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 1.700 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na august u septembru je evidentirano l.00l migrant manje. Ipak došlo se do saznanja da najveći broj migranata i dalje dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 807 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 570, Maroka 100, Bangladeša 82, Turske 29, Palestine 28, Alžira 24, Irana 19, Libije 15, Iraka 1l, Indije 5, Sirije i Kašmira 4, te Egipta i Zapadne Sahare po 1 osoba. U ovom periodu evidentirano je i 13 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Od toga, jedan događaj je rezultirao podnošenjem izvještaja o učinjenom krivičnom djelu razbojništva. U mjesecu septembru službenici policije Policijske uprave i Policijske stanice Kalesija pružili su asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima BiH, u provođenju planskih aktivnosti prema stranim državljanima. U navedenim aktivnostima pronađeni migranti su transportovani do Terenskog centra Tuzla, odnosno do imigracionog/prihvatnog centra u Sarajevu. Nakon provedenih aktivnosti od strane Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla doneseno je 50 rješenja o protjerivanju i 50 rješenja o stavljanju pod nadzor migranata u imigracioni centar na području Sarajeva.

Ostale odluke

Vlada je s dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Za ove namjene u Budžetu su bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 260.200,00 KM. Na raspisani javni poziv za dodjelu sredstava prijavila su se ukupno 392 aplikanta, od čega je 301 prijava bila uredna. S tim u vezi, dodijeljene su ukupno 94 donacije, od čega su korisnicima koji su se vratili na područje našeg kantona dodijeljene 44, a povratnicima na područje entiteta Republika Srpska 50 donacija. Između ostalog korisnicima su sredstva dodijeljena za nabavku 13 muznih krava, 2 tovna juneta, 72 ovaca, 12  prasadi, 35 motokultivatora, razne traktorske priključke, 18 gospodarskih objekata, opremu za obrtničku djelatnost – alat, opremu za pčelarstvo, 2 plastenika i 1 poljoprivredni zasad jagoda.

Shodno izmjenama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu, kojim je, na prošlosedmičnoj sjednici Kantonalne Vlade, obrazovnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te JU Univerzitetu u Tuzli odobrena realizacija kapitalnih investicija u ukupnom iznosu od oko 2, miliona KM, Vlada je danas donijela i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava iz planiranih budžetskih sredstava za 2020. godinu.

Data je  saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Ovim Programom, u skladu sa nedavnim Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2020. godinu, predviđeno je ukupno 8.650.024,00, što je povećanje za 2 miliona KM, u odnosu na plan prije rebalansa budžeta. Od ovog iznosa 4.197.586,25 KM se odnosi na projekte planirane u 2020. godini, 3.133.297,69 KM na prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2019. godine, a 1.319.140,06 KM za projekte za koje je pokrenuta procedura javne nabavke u 2019. godini. Između ostalih, od aktivnosti koje su planirane za 2020. godinu, za posebne aktivnosti upravljanja vodama odnosno finansiranje i sufinansiranje anuiteta i kamata za kredite korištene za projekte vodosnabdijevanja u Gradačcu, Srebreniku, Čeliću, Teočaku i Kalesiji ove godine je planirano 1.192.000,00 KM, a preostala sredstva u iznosu od 3.005.586,25 KM su planirana na poziciji rezerve, te će se o njihovom rasporedu naknadno odlučivati.

Na sjednici Vlada je donijela Zaključak kojim se kandidatima koji su ostvarili bodovni maksimum na drugom upisnom roku na Javnom konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na JU Univerzitet u Tuzli na Mašinskom fakultetu (studijski program „Proizvodno mašinstvo“) i na Medicinskom fakultetu (studijski program „Opći studij“) u akademskoj 2020/21. godini odobrava upis u statusu redovnog studenta koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila tekst izjašnjenja po zahtjevu Advokatske kancelarije King & Spalding, te ga dostavilo Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine. Kako se u Izjašnjenju navodi, u dopisu ove advokatske kancelarije nisu navedeni nikakvi dokazi o legitimitetu stranaka koje kancelarija zastupa. Također uslovljava se spremnost za sporazumno rješavanje navodnog spora, obustavljanjem krivične istrage ili njenim „stavljanjem na čekanje“, što je odraz krajnje neozbiljnosti i nepoštovanja pravnih akata Bosne i Hercegovine, kao potpisnice Sporazuma, pa i cjelokupnog pravnog sistema, što je apsolutno neprihvatljivo.

Uslijed nedavne smjene ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, Vlada je  donijela odluku kojom se u sastav Komisije za kadrovska pitanja, umjesto Admira Hrustanovića imenuje Asmir Hasić, ministar privrede Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Komentari