Današnjim zaključkom Vlada je izrazila zabrinutost u vezi sa sjednicom Skupštine privrednog društva GIKIL d.o.o. Lukavac odlukama koje su donesene na toj Skupštini, obzirom da na osnovu pribavljane relevantne dokumentacije i neposredno prikupljenih informacija proizlazi njihova upitnost sa aspekta zakonitosti, te da iste nisu ni u najboljem interesu tog privrednog društva.

Također, nije ispoštovana statutarna obaveza tog društva da se u Skupštinu izaberu i predstavnici drugog osnivača društva KHK d.d. Lukavac u stečaju, odnosno da članove tog Društva  predstavljaju ovlašteni zastupnici. Imajući u vidu prava i ovlaštenja stečajnog upravnika, dužnost stečajnog upravnika u stečajnog postupka KHK d.d. u stečaju je da odmah  i bez odlaganja, radi zaštite državne imovine koja spada u stečajnu masu,  uđe u posjed i njom upravlja. Kako od dana otvaranja stečaja nad KHK d.d., 22. februara 2019. godine pa do danas, stečajni upravnik nije preduzeo efikasne mjere upravljanja udjelom KHK-a u GIKIL-u, te da Vlada Kantona raspolaže saznanjima da je pokušaj da se to uradi putem Skupštine društva GIKIL od 23.09.2019. godine bio bezuspješan, današnjim Zaključkom Vlada traži od stečajnoj upravnika Kunalić Hajrudina, kao i drugih organa stečajnog postupka nad firmom KHK-a, da hitno preduzmu efikasne mjere na preuzimanju upravljanja svojim udjelom u GIKIL-u.

Preduzimanje navedenih mjera neophodno je kako bi se rad privrednog društva GIKIL d.o.o Lukavac doveo u zakonite okvire, i to zakonitim izborom Skupštine i Nadzornog odbora koji će odražavati volju stvarnih i aktuelnih osnivača GIKIL-a. U skladu sa naprijed navedenim, Vlada Kantona je preporučila da se od strane stečajnog upravnika, a u ime KHK d.d. u stečaju, odmah i bez ikakvog daljnjeg odlaganja podnese Tužba za pobijanje svih donesenih odluka Skupštine GIKIL-a od 23.09.2019. godine, te da odmah i bez odlaganja, u najkraćem mogućem roku, stečajni upravnik u ime  KHK-a d.d. u stečaju, u svojstvu člana, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima F BiH, sazove novu Skupštinu društva GIKIL, uz pozivanje ovlaštenih predstavnika drugog osnivača GIKIL-a, kao i da predloži izbor novih organa upravljanja GIKIL-a u skladu sa važećim propisima. Ovaj Zaključak će se uputiti i ostalim organima stečajnog postupka KHK d.d. u stečaju, radi upoznavanja i preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, te je zatraženo od nadležnih organa stečajnog postupka da o poduzetim mjerama blagovremeno informišu Vladu Kantona.

Komentari