Vlada TK na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je odbila prigovor direktora Uprave policije MUP-a TK o godišnjoj ocjeni rada.

Ministar unutrašnjih poslova TK Sulejman Brkić krajem prošle godine, direktora Uprave policije MUP-a TK Dževada Kormana za rad u 2019. ocijenio je negativnom ocjenom. Uslijedio je prigovor direktora Uprave policije, a zatim i konačna odluka Vlade.

”Vlada je jednoglasno donijela odluku da odbije prigovor direktora Uprave policije, vodeći računa o izjašnjenju Ministarstva unutrašnjih poslova”, naveo je Sulejman Brkić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Na ovu Odluku direktor Uprave policije nema pravo žalbe. No, sa pozicije neće biti odmah smijenjen, kaže ministar Brkić, jer takvo što zahtijeva dugotrajnu proceduru. Međutim, negativna ocjena svakako jeste jedan od razloga za smjenu direktora Uprave policije.

”Ne može se donijeti odluka o smjeni tek tako. Jedan od razloga za odluku o smjeni je ocjena negativno. Primjenom Zakona koji je trenutno na snazi, ukoliko dođe do pokretanja smjene direktora Uprave policije koji trenutno obavlja ovu dužnost, načelnik Sektora uniformisane policije bit će vršilac dužnosti direktora Uprave policije”, navodi Brkić.

U ovoj sedmici trebala bi biti održana i konstituirajuća sjednica Nezavisnog odbora, tijela Skupštine TK koje ima nadzor nad radom policije, a prvi zadatak odboru će biti izbor novog direktora Uprave policije. Tada će biti izabran predsjedavajući tog tijela, a na pitanje šta će biti sa članovima Nezavisnog odbora koji se sumnjiče za određena krivična djela ili se dovode u vezu sa određenim političkim strankama, ministar odgovara:

”Ja nisam nadležan za bilo kakva pitanja vezana za Nezavisni odbor”.

Izvor: RTV Slon

Komentari