Vlada Tuzlanskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je  nekoliko odluka koje se odnose na Program  ulaganja sredstava vodnih naknada u ukupnom iznosu sredstava od oko milion KM.

Za izgradnju i rekonstrukciju primarne distributivne mreže u naselju u općini Lukavac je odobreno 250.000 KM, a za sanaciju oštećenih dijelova korita rijeke Drinjače, na području općine Kladanj odobreno je oko 33.000 KM, kao i za Regulaciju rijeke Gradašnice na području općine Gradačac 15.000 KM.

Sekretar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Admira Salković istaknula je da je za finansiranje troškova sufinansiranja anuiteta i kamata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na području općine Srebrenik odobreno 200.000 KM.

Općini Banovići su odobrena sredstva za ukupno sedam projekata, među kojima je za rekonstrukciju i dogradnju centralnog vodovoda u MZ Banovići Selo izdvojeno oko 111.000 KM.

Po 40.000 KM izdvojeno je za sufinansiranje troškova izrade Glavnog projekta kanalizacionog prečistača za područje grada Banovići, kao i za rekonstrukciju i dogradnju vodovoda Banovići Selo, te za sufinansiranje troškova vodosnabdijevanja MZ Brezovača i za troškove izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora u MZ Podgorje.

Također, općini Gračanica je za sufinansiranje troškova izvođenja radova na Vodovodu Gornji Doborovci odobreno oko 40.000 KM, te 103.000 KM za sufinansiranje izgradnje vodovodnog sistema Bijela Polja – Drafnići – Hurije – Seljanuša.

Za izgradnju zamjenskog bunara u Brijesnici Velikoj na području Općine Doboj Istok odobreno je 83.000 KM, te za uređenje korita rijeke Lukavica Rijeka odobren je iznos od 53.0000 KM.

Komentari