Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju aprila 2019. godine evidentirano je 75.367 nezaposlenih osoba. Stručne osobe učestvuju sa 49.745 ili 66,00 %, a nestručne sa 25.622 ili 34,00%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u aprilu su 45.600 žene.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u aprilu 2019. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 101.372.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla – tražnja za radnom snagom u aprilu 2019. godine iznosila je 1.884, što je za 587 osoba više u prethodnom mjesecu ili 145,25 %.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u mjesecu aprilu zaposlene su 1.897 osoba, što je za 226 osobe više nego u martu 2019. godine ili 113,52%.

U aprilu 2019. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1.136 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu.

Izvor: RTV Slon

Komentari