Vlada Tuzlanskog kantona u ponedjeljak je donesenim Programom uredila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“.

 

Ovim Programom uređena je raspodjela 4.170.000,00 KM sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu kao i pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava. Od ukupno planiranih sredstava za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova planirano je 150.000,00 KM. Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM, od čega za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona 2.100.000,00 KM. Ova sredstva koristiti će se za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima i obrtima na području Tuzlanskog kantona, a u cilju prevazilaženja negativnih učinaka pandemije koronavirusa. Namjenski kredit za stalna i obrtna sredstva odobrava se u omjeru za stalna sredstva minimalno 50% i obrtna sredstva maksimalno 50 posto uz mogućnost drugačijeg omjera po odobrenju Ministarstva privrede, a u najvišem pojedinačnom iznosu 2.000.000,00 KM.

 

Za Program „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata i repromaterijala“ planirana su sredstva u iznosu od 1.240.000 KM, i to za subvencioniranje nabavke opreme i alata i repromaterijala mikro, malim i srednjim preduzećima klasifikovanim po broju zaposlenih u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu i imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona. Ciljevi koji se žele postići navedenim programom su održivost, rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

 

Za subvencije obrtima za nabavku opreme i alata i repromaterijala planirano je 450.000,00 KM, za subvencije novoosnovanim MSP i obrtima planirano je 200.000,00 KM za refundiranje troškova registracije i nabavke opreme i alata i repromaterijala, a za subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika planirano je 10.000,00 KM i namijenjena su za sufinansiranje implementacije projektnih aktivnosti obrtničkih komora i udruženja obrtnika namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, te ostale aktivnosti komora.

 

Također, Vlada je danas donijela i Pravilnik kojim je uredila postupke u provođenju Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije Podrška razvoju Kantona odobrenih za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, na način koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao učesnika postupka, te uređuje postupak izbora banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Komentari