Online protestu ”Slobodni za praznike” za samo pet minuta priključilo se više od pet hiljada internet korisnika. Protest je trajao sat vremena, a na kraju mu se pridružilo čak 34.048 osoba. Cilj protesta bio je, objašnjavu organizatori, ukazati na kršenja radničkih prava. Tako je, za samo godinu dana, Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine zabilježio 340 prijava kršenja prava od čega su se čak 262 odnosile na prekovremene sate. No, ključni cilj protesta bio je utjecati na vlasti da zakonski regulišu pitanje rada za vrijeme praznika.

”Sindikat radnika trgovine uputio je dvije inicijative. Jedna je išla prema vladi RS u svrhu vrlo strogih zaštitnih mehanizama primjene zakona prema radnicima. Druga je upućena Vladi FBIH radi donošenja mehanizama da bi uredba koju Vlada vrlo pompezno najavi kao odluku o neradnim danima u Federaciji što se ipak u praksi odnosi samo na one koje rade u javnom sektoru. To je vrlo diskriminirajuće!” rekla je Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Peticija koju će online potpisati svi učesnici protesta bit će upućena premijeru Vlade Federacije. Potrebno je, kažu, mijenjati kako zakonsku regulativu tako i osigurati njihovu provedbu.

”Glavni  i osnovni razlog je nedostatak zakonske regulative. U Federaciji postoji famozni zakon o praznicima, ali ga niko nikad nije vidio. Shodno tome situacija na terenu je prilično kaotična i radnici su ostavljeni na milost i nemilost i kantonalnim i  županijskim vlastima” smatra Željka Rubinić, povjerenica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Zbog svega toga ne čudi da u toku samo jedne godine bude oko 100 prijava za neplaćene prekovremene sate, dok je zabilježeno više od 110 prijava zbog nemogućnosti korištenja slobodnog dana u sedmici i korištenja godišnjeg odmora i dnevne pauze.  Ovakvo alarmantno stanje motiv je za veći angažman sindikata; tako će, ukoliko peticija ne urodi plodom, sami sačiniti izmjene i dopune Zakona o radu. Taj prijedlog bit će upućeno Parlamentu Federacije BiH. ”Nešto se mora promijeniti, ovakav odnos je nedopustiv,” zaključili su organizatori prvih masovnih online protesta u BiH.

Izvor: RTV Slon

Komentari