Za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Lukavac dnevnim redom bilo je predviđeno razmatranje zahtjeva načelnika Edina Delića za preipitivanje četiri odluke i to: Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP ,,RAD” Lukavac, Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP .,,RAD” Lukavac, Odluke o imenovanju privrernenog Upravnog odbora JZU ,,Dom zdravlja” Lukavac, Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU ,,Centar za socijalni rad” Lukavac i Odluke o ustupanju pitke vode sa izvorista Toplice za 2020. godinu.

 

Načelik Edin Delić  naknadno se obratio Općinskom vijeću Lukavac se zahtjevom da se na dnevni red sjednice, a zbog hitnosti, uvrsti i Odluka o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac.

Nakon što je predjsedavajući Mehmed Suljić vijećnike upozano o prijedlogu izmjena i dopuna dnevnog reda, uslijedila je i rasprava oko usvajanja istoga. Nakon rasprave, vijećnici su usvojili izmjene i dopune dnevnog reda vanredne sjednice uz uvrštavanje i zahtjeva načelnika, a vezano za Odluku o prevozu na području općine Lukavac.

Tokom sjednice vodila se polemika, ali je u konačnici vijećnička većina potvrdila odluke čije preispitivanje je načelnik Delić tražio, a Odluka o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac je jednoglasno usvojena.

Komentari