Danas je u sali Policijske uprave Lukavac  održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac sa jednom tačkom Dnevnog reda vezanom za problematiku GIKIL-a.

Nakon više sati rasprave, Vijeće općine Lukavac na vanrednoj sjednici je jednoglasno usvojilo sedam zaključaka. Rezultat je to rasprave o stanju nakon što je Federalna uprava za inspkecije izdala nalog za prestanak rada proizvodnog pogona Global ispat koksne industrije Lukavac, kao i posljedica koje bi mogle nastupiti provedbom tih mjera.

Rezime zaključaka koje je jednoglasno usvojilo Općinsko vijeće, jeste podrška radnicima za nastavak proizvodnje, ali uz rezervu da Global ispat koksna industrija Lukavac mora poštovati pozitivne okolišne propise Bosne i Hercegovine, i da ne smije više zagađivati okoliš.

Sjednici su, pored vijećnika Općinskog vijeća, prisustvovali predstavnici uprave i Sindikata radnika GIKIL-a.

S istim ciljem, juče je u GIKIL d.o.o. održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici uprave GIKIL-a, generalni direktor Debashish Ganguly, predstavnici Sindikata radnika GIKIL-a, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala i Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić.

Općinsko vijeće Lukavac je na vanrednoj sjednici koja je održana danas razmatralo stanje nakon izdatog naloga Federalne inspekcije za prestanak rada proizvodnog pogona GIKIL-a i posljedicama koje mogu nastupiti provođenjem ove mjere.

Nakon upoznavanja sa relevantnim činjenicama Općinsko vijeće donosi zaključke kako slijedi:

 1. Nakon pola vijeka rada Koksare u Lukavcu, tokom koga je ovaj privredni subjekt imao veliki značaj za ekonomski razvoj, ali i predstavljao jedan od najozbiljnih izvora degradacije okoliša, pred nama se odvija proces realizacije izrečene mjere zatvaranja po nalogu nadležne Federalne inspekcije.
  Općinsko vijeće Lukavac ističe da su stanje sigurnosti i održavanja, kao i uticaj na okoliš ovog preduzeća, neprihvatljivi i da su postojali razlozi da se organi države, a u provom redu organi izvršne i pravosudne vlasti, ozbiljno i sistematično bave ovim problemom, kako bi primorali upravljačke strukture na ulaganja u obnovu, rekonstrukciju i održavanje proizvodnih pogona.

Općinsko vijeće smatra da bi mjera zatvaranja ovog privrednog subjekta, izrečena nalogom inspekcije, bez sagledavanja postupka i posljedica zatvaranja, mogla prouzrokovati drugi niz štetnih posljedica po životnu sredinu.

Općinsko vijeće je obaviješteno da su se posljednjih sedmica desile ozbiljne investicije u sisteme za zaštitu okoliša u ovom pogonu, što je potrebno predočiti javnosti i stručnim krugovima, kako bi se sagledao značaj istih i eventualna osnova za preispitivanje donešenih odluka.

Smatramo neprihvatljivim dosadašnje postupanje upravljačkih struktura GIKIL-a iskazano kroz ignorisanje obaveza iz važeće okolinske dozvole, kao i organa države BiH koji su morali svih ovih godina kontinuirano vršiti pritisak da se mjere zaštite implementiraju. Posebno ističemo činjenicu da ovaj proizvođač ostvaruje dnevni promet oko 1 milion KM, da spada u red najvećih izvoznika u BiH, a da se ulaganja u okoliš posljednjih godina ne mogu mjeriti sa prihodima ostvarenim tokom desetak dana rada Fabrike, i pored činjenice da su obaveze u ova ulaganja definirane prvom okolinskom dozvolom kroz program koji je sama izradila i predložila Uprava GIKIL-a (automatizacija i modernizacija opreme).

Smatramo da se oko procesa zatvaranja, koji je pokrenut prije nekoliko mjeseci upravnim aktom organa inspekcije, ne osigurava potreban nivo sistematičnosti, čime bi se kratkoročnim radikalnim mjerama tražilo brzo rješenje za veliki problem koji jako dugo traje.

Veliki značaj GIKIL-a, kao i velike posljedice neplanskog zatvaranja ovog privrednog subjekta nameću nužnost sveobuhvatnog pristupa ovom problemu, te Općinsko vijeće izražava stav da je nužno prije konačnog provođenja upravnih mjera zatvaranja cjelovito i temeljito sagledati sve elemente, a posebno mogućnost da se proizvodni pogoni  dovedu na okolinski prihvatljiv nivo i očuvaju radna mjesta.

Općinsko vijeće pruža podršku radnicima i sindikatima u borbi za očuvanje radnih mjesta, ali jednako tako ističe stav da nije prihvatljiv dalji nastavak rada ovog proizvođača na način kako je to bilo do sada.

 1. Općina Lukavac je procesima koji se odvijaju oko GIKIL-a dovedena u tešku situaciju, jer će snositi posljedice bilo kakvog daljeg toka događaja oko ovog proizvođača. U slučaju nastavka rada GIKIL-a bez korjenitih promjena prema zagađenju okoliša nastavila bi se dalja degradacija i ugrožavanje zdravlja stanovništva, a u slučaju zatvaranja ovih pogona došlo bi do gubitka oko 1.000 radnih mjesta, što će biti veliki socijalni udar na stanovništvo.
  Općinsko vijeće Lukavac iskazuje brigu i za stanje okoliša, i za radna mjesta, te ponavlja svoje opredjeljenje da se bori za otvaranje radnih mjesta, ali uz obavezno poštivanje minimalnih okolinskih i standarda performansi.
 2. Eventualnom trenutnom obustavom proizvodnog procesa više ne bi bilo mogućnosti ponovnog pokretanja proizvodnje, čime bi se praktično zatvorile sve druge varijante rješavanja sudbine GIKIL-a. Osim velike štete kroz gubitak radnih mjesta, trenutna obustava bi mogla dovesti do drugog niza neplaniranih i neželjenih posljedica po život i zdravlje ljudi, kao i degradaciju okoliša, te Općinsko vijeće smatra da se ova mjera mora tretirati na obuhvatan i sistematičan način.
 3. Zahtijevamo hitno sazivanje vanrednih sjednica Vlade TK i Vlade Federacije BiH na kojim bi se utvrdilo dalje postupanje po aktu Federalne inspekcije. Imajući u vidu činjenicu da je u toku implementacija rezultata nedavno održanih izbora i uspostava novih vlasti na kantonalnom i federalnom nivou, Općinsko vijeće traži očuvanje proizvodnog procesa do početka rada novih vlasti i da se istim pruži prilika za konačno rješavanje sudbine ovih proizvodnih pogona. Vlade kantona i entiteta moraju biti aktivno uključene u oba slučaja: ako GIKIL nastavlja sa radom moraju osigurati uslove i monitoring procesa, a ako prestaje moraju to provesti sigurno i zbrinuti radnike GIKIL-a.
  Općinsko vijeće zahtijeva od vlada TK i Federacije BiH da, za slučaj eventualnog zatvaranja GIKIL-a, urade i osiguraju uslove za realizaciju plana zbrinjavanja radnika GIKIL-a. Podsjećamo da je država BiH vlasnik polovine GIKIL-a, te da ima svoje predstavnike u Nadzornom odboru koji snose punu odgovornost za sve što se odvija u GIKIL-u.
 4. Općinskom vijeću Lukavac je poznato da je niz sudskih procesa po pitanju sudbine GIKIL-a pokrenuto i traje godinama, kao i da je na Rješenje Inspekcije, GIKIL uložio tužbu Kantonalnom sudu u Sarajevu sa prijedlogom da se donese privremena mjera odgađanja obustave rada do donošenja konačne odluke Suda. U toku bilo kog sudskog procesa obje strane će biti u poziciji da iznesu svoje argumente, a sudovi moraju donositi presude koje će imati smisla, jer će gašenjem fabrike svi procesi praktično postati beznačajni. Pozivamo organe sudske vlasti da se prije eventualnog gašenja GIKIL-a okončaju započeti sudski procesi, a da se uvaži privremena mjera do rješavanja po tužbama.
 5. Pozivamo organe Federalne inspekcije da razmotre donesen upravni akt o prestanku rada GIKIL-a na način da se uzmu u obzir specifičnosti složenog proizvodnog procesa i opasnosti po radnike i okolinu koje bi trenutna obustava proizvodnje mogla prouzrokovati. Federalna inspekcija ima zakonsko utemeljenje za postupanje po ovim stavovima u članu 145., 149. i 151. Zakona o inspekcijama. U proizvodnom procesu su uskladištene ili kontinuirano cirkulišu značajne količine štetnih materija koje mogu pri zaustavljanju proizvodnje biti ozbiljna sigurnosna i okolinska prijetnja. Zahtijevamo od Federalne inspekcije da se u okviru provođenja naloženih upravnih mjera obavezno ispoštuju odredbe zakona kojim se tretiraju veoma složeni proizvodni procesi. Proizvodnja u GIKIL-u može se sa aspekta složenosti i potencijalnih opasnosti smatrati jednom od najsloženijih koje imamo u BiH, te su stoga ispunjeni zakonski uslovi da se mora uraditi projektno-tehnička dokumentacija za eventualno zatvaranje, te odrediti odgovorni za realizaciju iste, kao i predvidjeti troškovi za provođenje.
 6. Općinsko vijeće smatra odgovornim članove Nadzornog odbora GIKIL-a – predstavnike državnog kapitala u upravljačkoj strukturi GIKIL-a, zbog neadekvatnog zastupanja inetersa lokalne zajednice i državnog kapitala, te ih poziva da podnesu ostavke na dužnos članova Nadzornog odbora te da nadležni organ umjesto njih imenuje stručna lica sa područja općine Lukavac

Komentari