Danas je u sali Policijske uprave Lukavac održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac sa paredloženim dnevnim redom, koji je sadržavao samo jednu tačku, proširen je sa još jednom tačkom na inicijativu kluba vijećnika SDP.

Dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen, a sačinjavale su ga sljedeće tačke:

  1. Razmatranje zahtjeva Mjesne zajednice Puračić za davanje saglasnosti za korištenje zemljišta u vlasništvu općine Lukavac na ime održavanja tradicionalnog Vašara u Puračiću
  2. Izjašnjavanje o inicijativi za zakazivanje vanredne sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda i to vezanom za novonastalu problematiku prijevoza putnika.

Jednoglasno je podržan zaključak kolegija, kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, po kojem se daje saglasnost Mjesnoj zajednici Puračić za korištenje zemljišta u vlasništvu općine Lukavac na ime održavanja tradicionalnog 157. vašara.

Inicijativa za održavanje vanredne sjednice vezane za novonastalu problematiku prijevoza putnika također je jednoglasno podržana. Problematika je nastala nakon najave obustave prijevoza putnika na pojedinim općinskim linijama od strane uprave DD Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, odnosno odluke o brisanju redova vožnje na nekoliko općinskih linija

Komentari