Dom kulture Lukavac (2016)
Dom kulture Lukavac (2016)
U nedjelju, 22. jula u JU Centar za kulturu Lukavac, potpisan je Ugovor o zakupu prostorije za kancelariju Vijeća mladih Općine Lukavac, čime je riješen višegodišnji problem ove Organizacije.
Podsjećanja radi, Vijeće mladih je osnovano krajem 2012. godine, i nikada nije imalo podršku Lokalne uprave u stvaranju uslova za rad, iako je Zakonom o mladima FBiH propisano da Lokalna uprava mora da osigura prostor za rad i budžetsku stavku za Vijeće mladih, čime je rad ove organizacije koja treba da predstavlja i zastupa interese mladih i omladinskih udruženja, bio onemogućen.
Zahvaljujući prije svega načelniku Općine Lukavac, Edinu Deliću, savjetniku načelnika gospodinu Azizu Čačkoviću i direktoru JU Centar za Kulturu Lukavac gospodinu Erminu Prijiću, koji su, iako nije bilo slobodnog prostora u Centru za Kulturu, uspjeli pronaći rješenje za  ovu organizaciju.
Vijeće mladih je mreža omladinskih udruženja Lokalne zajednice, sačinjena od većine udruženja koja su upisana u registar omladinskih udruženja koje vodi nadležna služba Lokalne zajednice. Nakon osnivanja Lokalnih vijeća mladih, pristupilo se osnivanju kantonalnih Vijeća, da bi na kraju 2014. godine, osnovano i Vijeće mladih Federacije BiH.
Danas je mreža Vijeća mladih razvijena u preko 60 Općina Federacije, a Vijeće mladih Općine Lukavac je punopravna članica te mreže.

Komentari