Koordinacioni odbor Vijeća mladih Općine Lukavac poziva sva omladinska udruženja sa područja naše Lokalne zajednice da se pridruže mreži omladinskih udruženja Općine Lukavac kroz Vijeće mladih Općine Lukavac.

Vijeće mladih Općine Lukavac je mreža omladinskih udruženja, osnovana kao neovisno, nestranačko, neprofitabilno udruženje omladinskih udruženja i ima za cilj da doprinese boljem položaju mladih, da predstavlja i zastupa interese mladih i omladinskih udruženja.

Prijavu možete izvrštiti putem maila [email protected], ili putem telefona na broj 061/344-653, najkasnije do četvrtka 06.06, a uslov je da je omladinsko udruženje aktivno, što se dokazuje putem izvještaja skupštine udruženja, da je starije od 6 mjeseci, da se ciljevi udruženja odnose na mlade i da okuplja mlade.

Ovim putem pozivamo sva aktivna udruženja mladih da nam se pridruže i da zajedničkim snagama i iskustvima stvaramo povoljniju klimu za mlade i doprinosimo kvalitetnijem zivotu u našoj društvenoj zajednici.

Sa svim udruženjima bit će održan informativni sastanak, a za više informacija možete nas kontaktirati na navedeni mail ili broj telefona.

Inače, Vijeće mladih je nevladina organizacija, koju čine omladinska udruženja prema zakonu o mladima FBiH.

Komentari