Raskrsnica na putu M4, kojom se skreće i ulazi u Lukavac dobila je svjetlosnu signalizaciju prije nekoliko godina, ali time nisu prestali saobraćajni problemi, gužve i nesreće, čime se stekao jasan dojam da je potrebno tražiti novo, bolje rješenje.

Općina Lukavac, najavila je rješavanje saobraćajnih problema, a rekonstrukcija glavne raskrsnice na ulazu u Lukavac biće jedan od prvih projekata.

Prema riječima načelnika općine Lukavac, Edina Delića, u opciji su tri načina rekonstrucije:

– jednotračni kružni tok sa “bajpasima” za skretanje udesno bez prolaska kroz kružni tok
– dvotračni kružni tok sa bajpasima
– jednotračni kružni tok bez bajpasa

-Predviđeno je i već je dogovoreno da se ide u izgradnju kružnog toka, a u toku operacionlizacije ideje pojavile su se tri moguće varijante. Jedna varijanta je sa dvotračnim kružnim tokom i bajpasima, a to bi bila jedna velika raskrnica, s obzirom da kroz ovaj put prolaze kamioni potrebna je velika brzina prolaska i nije to klasična gradska raskrsnica. Druge dvije varijante su podrazumijevale jednotračni kružni tok,  s time da su uključeni bajpasi čime bi se omogućilo, da npr. iz pravca Tuzle prema Lukavca, uopće ne ulazimo u kružni tok. Varijante sa bajpasom su povoljnije, ali zahvataju nešto širi prostor nego je to današnja raskrsnica. Končano, najskromnija varijanta jeste jednotračni kružni tok gdje su potrebne samo manje intervencije postojećeg stanja, kazao je Edin Delić za Lukavacki.ba.

Općina je dobila kraći vremenski period, u kojem je potrebno da se odabere način na koji će se vršiti rekonstrukcija. Građani koji imaju interes mogu ostvariti uvid u moguća rješenja.

-Ja sam upoznao građanstvo o čemu se radi i svi oni koji imaju interes mogu ostvariti uvid. Jedan segement je tehničko-tehnološki ili ekonmsko-pravni, jer velika rasksnica za sobom povlači postupke eksproprijacije, a drugi je stručno-tehnički, dakle sa aspketa struke i tehnike, sve tri ponude mogu dati pozitivan odgovor potrebama saobraćaja, ali ipak mora se odabrati samo jedna ponuda, izjavio je Edin Delić.

Upravo se vrše usporedbe i tehničke analize pogodnosti pojedinog od tri moguća rješenja, a nakon odabira opcije, slijedi izrada projekta izgradnje za što je potrebno nekoliko mjeseci, dok se uslovi za rekonstruciju mogu se očekivati 2019. godine.

Vrijedi istaći da projekat i rekonstrukciju finansira JP Ceste FBiH, a da se sve odvija na  zahtijev općine Lukavac koja će imati aktivnu ulogu, finansijsku podršku eksprprijacije, tehničku asistenciju i ostale bitne segmente realizacije projekta.

Komentari