U GIKIL-u je održan sastanak općinskog načelnika Edina Delića i Uprave kompanije predvođene generalnim direktorom Debashis Ganguly na kojem se razgovaralo u procesu dobijanja okolinske dozvole za ovu kompaniju i o mnogim važnim pitanjima za lokalnu zajednicu, a prilikom današnje posjete načelnik je obišao i V koksnu bateriju. 

Tokom sastanka razgovarano je o zaključcima sa posljednjeg sastanka Komisije za ocjenu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za GIKIL,  te procesu izdavanja nove okolinske GIKIL-u, monitoringu emisija i mnogim drugim pitanjima vezanim za lokalnu zajednicu i građane, kada je u pitanju ova Kompanija.

Na samom početku sastanka, načelnik Delić podsjetio je na dogovore sa prethodnog sastanka Komisije u vezi već pomenutog monitoringa emisija, održavanja postrojenja, pogona i proizvodne linije, te poboljšanju uslova, sa ciljem smanjenja emisija. Naglasio je neophodnost da se u pripremanju nove okolinske dozvole, obavezno postave tačke promjene za svaku godinu, koja bi stvorila mogućnost da se dozvola svake godine provjerava.

Istakao je da i on kao načelnik Općine Lukavac i gospodin Debasish Ganguly, kao generalni direktor kompanije GIKIL, imaju težak i ozbiljan zadatak da vode ozbiljne kompanije:

„Polazna predpostavka je da želimo tražiti najbolja rješenja i za kompaniju i za općinu. Ono što bih želio istaći u vezi današnjeg sastanka, je to, da sam obaviješten o određenom napretku o određenim stvarima koje ste vi već učinili u kompaniji. O tome ne znam puno detalja, ali od ljudi koji razumiju vaš problem, njihovo mišljenje je došlo do mene, o tome kako je ovo veoma lijep i značajan korak koji ide u pravom pravcu. Očekujemo da budemo dio rješenja kada se radi o okolinskoj dozvoli, o modernizaciji kompanije, a mislim da se možemo složiti da smo došli do tačke da trebamo da se okrenemo mnogo odgovornijem upravljanju kompanijom, kada se radi o okolišu. Razumijem i potrebe ljudi koji rade ovdje i hrane svoje porodice. Svaki deseti ručak koji se servira u našim domovima, je zarađen u ovoj kompaniji. Ovo je za nas veliki izazov i treba da bude pitanje, a to je pitanje i održivosti ove kompanije.“, istakao je na jučerašnjem sastanku načelnik Delić.

Jučer su prezentirane, kako je to naglasio generalni direktor Debasish Ganguly, Informacije o dosadašnjim koracima preduzetim u pogledu izdavanja nove okolinske dozvole, te monitoringu emisija.

„Kada je riječ o monitoringu emisija, procesu koji je već pokrenut ranije, sada se došlo do završnog dijela. Sljedeće sedmice razgovaramo sa dobavljačem i u vezi tog predmeta, mogla bi uskoro biti donesena konačna odluka. Mi smo poduzeli mnogo koraka što se tiče poboljšanja tehnološke discipline, koja indirektno pomaže u smanjenju mogućih emisija“.

Generalni direktor Ganguly je kazao da draft verzija Nacrta okolinske dozvole nije kraj procesa.

“Mi smo to inicirali paralelno i mi nakon dugo vremena očekujemo stabilnost u poslovanju, koja slijedi, prije svega, kada je riječ o internacionalnim cijenama, jer smo mi jedan od najvećih izvoznika Bosne i Hercegovine, a očekujemo puno više, što će nam dati puno više stabilnosti i mogućnost da ispunimo obaveze koje su definisane i oko kojih smo se složili nakon što budemo slijedili sve interne procese i odobrenja. Iskoristio bih priliku da predložim da bi se dugovi vezani za vodu od strane JP „Rad“ mogli iskoristiti kao sredstva za investicije, tj. ulaganje u ekologiju. To će pomoći u daljem toku kada je ispunjavanje daljih obaveza u pitanju.”, kazao je Ganguly.

Na kraju sastanka zaključeno je, da se u što skorije vrijeme održe sastanci sa JP „Rad“ Lukavac u vezi dugovanja, te Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, oko formiranja Komisije za pisanje draft verzije okolinske dozvole, uz uključivanje svih relevantnih aktera u zajednici u njenoj izradi, koja bi bila i predmetom javne rasprave.

Komentari