Nakon svečanog uručenja i preuzimanja certifikata načelnik općine Lukavac Edin Delić u srijedu je održao prvi radni sastanak sa Šefovima općinskih službi za upravu.

Prvi izazov i problem sa kojim se susreće načelnik Delić jeste rješavanje duga općine Lukavac. Naime u Općinskom sudu Lukavac imamo izvršnu presudu prema kojoj se sa budžeta Općine treba naplatiti glavnica od 800.000 KM i kamata 600.000 zbog tužbe Vlade TK po pitanju deponije koja nije izgrađena.

“Ukoliko se ta presuda realizira to bi značilo trenutnu blokadu općinskog budžeta i to bi značilo zaustavljanje mnogih procesa. Sa druge strane naplata glavnice i kamate značila bi ogromnu štetu općinskom budžetu što bi iniciralo neke druge procese koje sada želimo izbjeći. Plan je sutra Vladi TK prema kojoj općina ima potraživanja ponuditi džentlimenski sporazum u kojoj ćemo postići vansudsku nagodbu da jedni drugima prepoznamo glavnice, a da kroz oprost kamata i vrlo precizan ugovor kada će se vratiti ovaj novac izadjemo iz ove situacije bez štete po budžet.” – rekao je Edin Delić, načelnik općine Lukavac.

Prije sastanka načelnik je obišao sve službe općine čime je stekao uvid u stanje te su u   kabinetu načelnika šefovi službi imali priliku upoznati se sa idejama, planovima i novitetima u radu općine koji će se realizovati u narednom periodu čime bi se znatno poboljšao rad službi.

Nužno je mnogo raditi na unaprijeđenju i poboljšanju stanja u većini ili gotovo svih službi u općini, poboljšati higijensko stanje u objektu i komunikaciju sa lukavačkim medijima – mišljenje je Edina Delića.

Načelnik Delić istakao je potrebu da se što prije raspiše konkurs za imenovanje sekretara Općine, da se donese nova odluka o komunalnom redu i ukazao na potrebu da se mora odgovarati na vijećnička pitanja i inicijative.

Ono što sigurno zanima građane jeste komunikacija sa načelnikom koji je pokreno proceduru načina komunikacije građana sa načelnikom i službama. Planirana su dva vida komunikacije – direktan razgovor sa načelnikom nakon što šalter služba zaprimi i procijeni zahtjev za razgovor koji će se održavati četvrtkom u periodu od 12 do 14 sati, a drugi način jeste “kafa građana sa načelnikom” petkom poslije 14 sati, gdje će se također vršiti prijava.

Opširnije o nadolazećim promjenama, načinu komunikacije i ostalim planovima možete pogledati u video zapisu na našem YouTube kanalu.

 

Komentari