Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla donio je Naredbu kojom se dozvoljava rad dječijih obdaništa (vrtića). Naredbom se zadužuje Zavod za javno zdravstvo TK da propiše proceduru rada dječijih obdaništa (vrtića).

 

Za sprovođenje Naredbe zadužuje se Zavod za javno zdravstvo TK, rukovodioci dječijih obdaništa i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 15. maja.

U nastavku prenosimo preporuke Zavoda za javno zdravstvo TK.

Preporuke za rad u predškolskim odgojno-obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona tokom pandemije COVID-19

Higijena ruku – Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Preporučuje se uposlenicima nošenje zaštitnih rukavica za ruke.

Prozračivanje prostora – Prostorije je obvezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

Čišćenje prostora – Dodirne površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, česme u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje 2 puta dnevno. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece.

Dnevno mjerenje temperature – Svi uposlenici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom nadređenoj osobi i doktoru porodične medicine.

Djeca i uposlenici sa hroničnim bolestima ili u doticaju s hroničnim bolesnicima – Preporučuje se ostanak kod kuće djece i uposlenika sa hroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

Fizičko udaljavanje od 2 m – Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana lična higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode uposlenici u odnosu na druge uposlenike, te se navedeni fizički razmak preporučuje održavati kada je god moguće između uposlenika i djece, sa iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

Organizacija rada s djecom – Boravak u vrtićima neophodno je organizirati na sljedeći način:

– Uposlenicima predškolskih odgojno-obrazovnih institucija se preporučuje nošenje maske za lice,

– odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja,

– za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez “preklapanja”,

– izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim uposlenicima ustanove,

– svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,

– odgajatelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,

– krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe postavljaju se tako da djeca leže odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

Organizacija prostora – Preporučene karakteristike prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor):

– prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svjetla),

– prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,

– prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,

– u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa,

– u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolicima ili sl. ispred ulaza u učionicu, te odgajatelj unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije.

– izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju dok su djeca u prostoriji,

– prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da kod takvih prolaza ne dotiču površine ili predmete.

Primopredaja djece – Roditelji dovode i odvode djecu u predmetne ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosu na druge roditelje i djecu. Dijete odgajatelj preuzima ili prepušta roditelju ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta. Za vrijeme primopredaje, drugu djecu čuvaju druge odrasle osobe koje su na radnom mjestu. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

Dezinficijensi – Na ulazu u vrtić, na nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku.

Komentari