Sala nakon 4. redovne sjednica OV Lukavac
Sala nakon 4. redovne sjednica OV Lukavac

Centralna izborna komisija BiH (CIK)  je na današnjoj hitnoj  sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Kompletne rezultate proteklih izbora možete pogledati OVDJE.

Kada je u pitanju Općinsko vijeće Lukavac, mandate su osvojili:

SD (10)

 1. Adnan Aljukić
 2. Sedija Arapčić
 3. Jakub Mahovkić
 4. Mirsad Mujić
 5. Mirsad Ajanović
 6. Ermin Prijić
 7. Kemal Begić
 8. Mehmed Damadžić
 9. Rusmir Husić
 10. Emir Begović

2. SDA (9)

 1. Dževad Mujkić
 2. Sanel Osmanović
 3. Amir Hodžić
 4. Admir Mosorović
 5. Jasmin Alić
 6. Midhat Sarajlić
 7. Mirza Mujagić
 8. Sanela Jusufović
 9. Mirza Dugonjić

SDP (3)

 1. Kenan Omerdić
 2. Hasan Ibrakić
 3. Hajrudin Hodžić

PDA (3)

 1. Suad Salibašić
 2. Emina Karahasanović
 3. Jasmin Hodžić

DF (2)

 1. Dajana Čolić
 2. Alen Nuhić

SBiH (1)

 1. Mehmed Bikodušić

SBB (1)

1. Damir Subašić

Mehmed Suljić (Nacionalna manjina)

Armando Osmanović (Nacionalna manjina)

Prema informacijama kojima raspolaže redakcija portala Lukavacki.ba, načelnik Dr. Edin Delić koji je na proteklim izborima ostvario ubjedljivu pobjedu osvojivši preko 13.000 glasova, okupio je većinu Općinskom vijeću Lukavac koju će činiti 17 vijećnika ispred SD (10), PDA (3), DF (2), SBiH (1) i Armando Osmanović iz reda nacionalnih manjina.

Konstituirajuća sjednica za novi saziv Općinskog vijeća Lukavac treba da se održi do kraja tekuće godine, a poziv za održavanje iste trebao bi uputiti predstavajući iz prošlog saziva, Mehmed Suljić.

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine stupa na snagu danom donošenja i objavluje se danas na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Dani 6., 7. i 8. decembra su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke  o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH  u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine se dostavljaju isključivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu [email protected] ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Komentari