Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora 2018. godine.

Kako je istaknuo predsjednik CIK-a Branko Petrić cjelokupan posao brojanja glasačkih listića urađen je na vrijeme uz nadljudske napore budući da je bilo mnogo veći broj pristigle pošte te zahtjeva za kontrolu, ali kaže da je sve dokumentirano.

Podvukao je da su rezultati na web stranici CIK-a i sadrže tabelarni prikaz, ali raspodjela mandata bit će objavljena nakon objave potvrđenih rezultata kako ne bi bilo eventualnih promjena, dodajući da prijave mogu podnositi predstavnici političkih subjekata i nezavisni kandidati, posmatrači i općinske komisije.

U Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ulazi 15 partija, devet iz Federacije BiH i šest iz Republike Srpske. Stranka demokratske akcije ima najviše predstavnika – njih devet, SNSD će imati šest, koalicija okupljena oko HDZ-a dobit će pet zastupnika, jednako koliko i SDP, Demokratska fronta i SDS tri, SBB, NS i PDP po dva, a Nezavisni blok, PDA, ASDA, DNS i SP po jednog zastupnika.

U Narodnu skupštinu RS ušle su sljedeće partije: SNSD sa 28 zastupnika, SDS sa 16, DNS 12, PDP devet, SP sedam, Zajedno za BiH i NDP po četiri, te Ujedinjena Srpska sa tri zastupnika.

Utvrđeni rezultati sadrže i preliminarnu raspodjelu mandata bez primjene člana 10.1 stav (3) i člana 11.1 stav (2) Izbornog zakona BiH. Odnosno prema trenutnoj raspodjeli mandata nedostaju po jedan Bošnjak i Hrvat u Narodnoj skupštini Republike Srpske odnosno 3 poslanika iz reda Srba u Predstavničkom domu Parlameta Federacije BiH. Konačna raspodjela mandata će uslijediti kada se rezultati potvrde.

Naredna tri dana teče rok za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH. Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Nova (stara) imena u Parlamentu BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je utvrdila rezultate općih izbora održanih 7. oktobra prema kojima će u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH biti parlamentarno 14 stranaka.

U državni Parlament iz Federacije BiH ispred SDA su ušli Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, Nermin Mandra, Safet Softić, Šemsudin Dedić, te Halid Genjac i Alma Čolo koji su dobili kompenzacijske mandate.

Iz koalicije stranaka sa hrvatskim predznakom HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH mandate su dobili Predrag Kožul, Bariša Čolak, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović i Borjana Krišto.

Iz SDP u Parlament BiH ulaze Enver Bijedić, Zukan Helez, Saša Magazinović, Nada Mladina i Nermin Nikšić. DF će u Parlamentu BiH predstavljati Zlatan Begić, Dženan Đonlagić i Vlatko Glavaš.

U državni Parlament iz SBB-a idu Damir Arnaut i Edita Đapo.

Našu stranku predstavljat će Predrag Kojović i Mirjana Marinković – Lepić.

Ispred Nezavisnog bloka izabran je Fuad Kasumović.

Mirsad Kukić će predstavljati PDA.

Jasmin Emrić ponovo će biti zastupnik A-SDA.

Predstavnički dom PS BiH broji 42 zastpnika, od kojih se 28 bira iz FBiH, a 14 iz entiteta RS. Za formiranje parlamentarne većine potrebno je osigurati glasove 22 zastupnika.

Komentari