Foto: Univerzitet u Tuzli
Foto: Univerzitet u Tuzli

Vlada TK dala je danas saglasnost za upis 2045 studenata na prvi ciklus studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli za narednu akademsku godinu. Formirane su i cijene studiranja po semestru koje kreću od 100 KM za studente koji će studirati na teret Vlade TK, od 600 do 900 KM za studente koji sami finasirati svoje školovanje.

Akademija dramskih umjetnosti, medicinski fakultet i odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta i ove godine najskuplji su za studiranje. „750 KM po semestru je na fakultetu Elektrotehnike i to na studijskom programu ET i računarstvo, na farmaceutskom fakultetu, mašinskom, prirodno matematičkom, rudarsko geološko građevinskom i na tehnološkom fakultetu.

600 KM po semestru je na Edukacijsko rehabilitacijskom, ekonomskom, te na fakultetu za tjelesni odgoj i sport i na fakultetu Elektrotehnike za studijski program informatika, te na filozofskom fakultetu i pravnom“ rekla je Nermina Mehinović, dekanesa Elektrotehničkog fakulteta UNTZ. Za studente koji će se od naredne škosle godine školovati na teret Budžeta TK predviđeno je 1095 mjesta.

900 je planirano za samofinansirajuće i 50 za vanredne studente, koji će plaćati 750 KM po jednom semestru. Cijena drugog ciklusa 2400 KM, a trećeg od devet do 14 hiljada KM.

„Upisne kvote UNTZ su i ove godine u standardim okvirima, a predložene su na osnovu raspoloživih prije svega ljudskih, ali i prostornih resursa, opreme interesa za studij i ono što nas najviše opredjeljuje pri određivanju upisnih kvota je prije svega interes tržišta“ kaže dekanesa Mehinović.

Izvor: RTV Slon

Komentari