Na vanrednoj sjednici koja je održana u četvrtak, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku kojom utvrđuje prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, sa prijedlogom Odluke o provođenju plana.

Prijedlog Prostornog plana bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona  na razmatranje i donošenje.

Komentari