Foto-ilustracija: pixabay.com
Foto-ilustracija: pixabay.com

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2018. godinu. Zajedno sa prenosenim sredstvima iz 2017. godine u iznosu od 640.351,02 KM ukupan očekivani prihod u ovoj godini je 5.817.000,00 KM.

Prema Programu sredstva će, izmedju ostalog, biti raspodijeljena za troškovi rada i održavanja Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona, za druge nivoe vlasti planirano je 500.000,00 KM, za tekuće transfere neprofitnim organizacijama planiran je ukupan iznos od 90.000,00 KM, kao subvencije javnim preduzećima, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM, a za javnu ustanovu Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, u skladu sa Zakonom o osnivanju JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” 250.000 KM i ostalim javnim ustanovama 50.000,00 KM. Također je programom planirano izdvajanje za privatna preduzeća.

Iznosi su planirani na osnovu analize projekata iz prethodnih godina, te je za subvencije privatnim preduzećima planiran iznos od 75.000,00 KM. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (općine/Grad Tuzla) planirani su u ukupnom iznosu 2.625.000,00 KM.  U okviru toga planirana su sredstva za Podršku Habitat projektu stambenih zgrada, Podršku projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015-2020, te kapitalni transferi općinama/Grad Tuzla planirani za raspodjelu u 2018. godini sa prenesenim obavezama iz 2017. godine za Tuzlu i Lukavac.

Kao transferi neprofitnim organizacijama, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Od toga za planirani UNDP–Sporazum o sufinanciranju projekata energijske efikasnosti predviđen je iznos od 200.000,00 KM, a za ostale neprofitne organizacije – Sporazum o sufinanciranju projekata energijske efikasnosti, iznos od 50.000,00 KM.

Komentari