Prije par dana, došlo je do problema na Površinskom kopu Šikulje, gdje su u sporu bili vlasnici parcela na jednoj strani, a na drugoj strani rudnik. Sporne su bile dvije privatne parcele zemljišta koje su predmet eksproprijacije, a na zahtjev menadžmenta Rudnika mrkog uglja Kreka Federalna vlada je 25. oktobra prošle godine donijela rješenje o dozvoli ulaska u posjed zemljišta prije isplate naknade i pravosnažnosti rješenja za potpuno eksproprisane nekretnine.

Naime, radi se o nedostatku od oko 150.000 KM kako bi bila zadovoljena pravična naknada ljudima koji su oštećeni. Delić je kao primjer jednom naveo: “Primjera radi mi smo uradili kalkulaciju po kojoj bi radnici u sistemu Elektroprivrede trebali odvojiti po 15 KM kako bi ovaj problem bio riješen”.

“Naš stav je da se ne treba ljude tjerati iz kuća, već sve riješiti dogovorom. Rudnici Kreka ipak insistiraju da se na silu ljudi isele iz objekata te šalju sindikate rudara pred zgradu Općine i vrše pritisak na općinsku administraciju i mene, a kako bismo izveli taj vid fizičke deložacije”, naveo je Delić prije par dana. Zahvaljujući Delićevim prijedlozima, sve se na mirni način završilo, uz zadovoljstvo obje strane.

Danas je postignut dogovor između vlasnika parcele, načelnika Lukavca i Rudnika. Vlasnik sporne parcele potpisao je dokument kojim se Rudnici Kreka Tuzla i Elektroprivreda BIH obavezuju da će mu na ime otkupa zemljišta isplatiti sredstva, kao i ono što Sud doznači naknadno.

Komentari