Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu bila je tema vanredne sjednice Općinskog vijeća Lukavac.

Održavanje sjednice je u ime načelnika Općine Lukavac zatražio pomoćnik za finansije i  budžet zbog regulisanja uzajamnih potraživanja između Općine Lukavac, Centra za kulturu Lukavac, JP “Rad” i GIKIL-a.

Za 31.decembar zakazana je još jedna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, a razloge za zakazivanje dvije vanredne sjednice obrazložila je Izeta Bajrić, sekretar Općinskog vijeća Lukavac. Šef Službe za finansije Općine Lukavac Zuhdija Hrvatović je obrazložio razloge hitnosti održavanja ove vanredne sjednice.

Vijećnici su iznosili svoje stavove, te je nakon rasprave i mnogih replika, jednoglasno usvojen prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu.

Komentari