U sali Policijske uprave Lukavac održana je vanredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj se rješavalo pitanje javnog prijevoza u nekoliko mjesnih zajednica sa područja Općine Lukavac.

Sjednici su prisustvovali vijećnici OV Lukavac, Općinski načelnik sa saradnicima, predstavnici Mjesnih zajednica direktno pogođenih ukidanjem autobusnih linija i predstavnici medija.

Predloženi i jednoglasno usvojeni Dnevni red sadržavao je samo jednu tačku i to:

  1. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o privremenom obavljanju javnog prijevoza putnika na području općine Lukavac

Na vanrednoj sjednici OV Lukavac održanoj 27.09.2018.godine usvojena je Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za održavanjem vanredne sjednice OV Lukavac na kojoj bi se raspravljalo o problematici vezanoj za zahtjev za brisanje iz Registra redova vožnje općine Lukavac velikog broja redova vožnje.

Na Kolegiju Općinskog vijeća 04.10.2018.godine donesen je Zaključak kojim je Kolegij OV Lukavac dao podršku Općinskom načelniku za rješavanje problematike odvijanja linijskog prijevoza putnika, sa konstatacijom da se vanredna sjednica OV Lukavac zakaže nakon što Općinski načelnik predloži način rješavanja predmetnog pitanja a koji će biti usaglašen na Kolegiju OV Lukavac.

U međuvremenu, Općinski načelnik je sa saradnicima održao veliki broj sastanaka sa potencijalnim prevoznicima, održan je sastanak i sa GIPS d.d. Tuzla, direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Lukavac, kao i sa predstavnicima Mjesnih zajednica a sve u cilju prevazilaženja ovog problema.

TRANS TURIST d.d. Tuzla je iskazao spremnost za pomoć u prevazilaženju trenutnog problema na način da svoje slobodne kapacitete privremeno angažuje na nekim polascima općinskih autobusnih linija koje je dosadašnji prijevoznik prestao da održava do ponovnog uspostavljanja javnog linijskog prijevoza putnika na pomenutim linijama.

Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica izradila je Odluku o privremenom obavljanju javnog prijevoza putnika na području općine Lukavac i istu u formi Prijedloga uputila Općinskom vijeću Lukavac na razmatranje i usvajanje.

Na vanrednoj sjednici održanoj danas jednoglasno je usvojena Odluka o privremenom obavljanju javnog prijevoza putnika na području općine Lukavac.

Komentari