Na danas održanoj 25. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, većinom glasova usvojena je inicijativa koju su podnijeli zastupnici SDBiH, a koja se odnosila na to  da se usvoji zakon kojim Lukavac dobija status grada.

 

Nedžad Šečić, Meliha Bijedić, Zlatko Ercegović (SDBiH)

Sličnu inicijativu da se donese zakon da Lukavac, ali i još neka mjesta dobiju status grada predložili su zastupnici HDZ BiH.

Na osnovu navedene inicijative Vladi Federacije BiH naloženo je da da u roku 60 dana pripremi navedeni zakon.

Inače, Općina Lukavac ispunila je sve uvjete po ovom pitanju te se u narednom periodu može očekivati konačno dobijanje statusa grada.

Lukavac uskoro dobija ‘zasluženi’ status grada

Komentari