Skupština  Tuzlanskog kantona usvojila je Prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od oko 386 miliona KM. Budžet za narednu godinu ima stabilizirajuću, te izraženu razvojnu, kao i socijalnu komponentu. Povećana su sredstva na novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju za oko 15 posto.

„Budžet je 386,5 miliona KM, veći je oko 26 i po miliona u odnosu na 2017. Godinu.Kada je u pitanju prihodovna strana, opet su najizdašniji prihodi po osnovu PDV-a, zatim porez na dobit i porez na dohodak i oni čine gotovo 90 posto ukupne strukture prihoda budžeta.Kada je u pitanju rashodovna strana najdominantniji rashodi su bruto plaće i naknade, koji  nemaju karakter plaće, i oni čine oko 232 miliona, gledajući procenat njihovog učešća u ukupnom budžetu, to je nekih oko 58 posto“, izjavio je Jakub Suljkanović, ministar finansija TK.

U prijedlogu Budžeta za 2018 godinu kreirana je i nova budžetska pozicija,  pomoć nižim nivoima vlasti, na kojoj je predviđeno oko milion KM.

U odnosu na 2017. godinu povećana su novčana namjenska sredstva u oblasti ministarstva poljoprivrede i ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša.

U 2018. godini u odnosu na ovu program kapitalnih ulaganja je povećan za pola milona KM.

Predviđeno je i povećanje plaća svim budžetskim korisnicima za 6.5 posto. Iznos sredstava koji je na godišnjem nivou predviđen za ove namjene je oko 11 miliona KM. Povećan je iznos sredstava za socijalno osjetljive kategorije. iznos budžeta za ministarstva za rad i socijalnu politiku povećan je za  oko 1.700.000 KM.

„Prijedlog budžeta za narednu godinu je svakako bolji nego prethodni, ustvrari on predstavlja kontinuitet rada ove vlasti na TK i vlada TK iz godine u godinu poboljšava budžet TK u smislu da se povećavaju i primanja, odnosno plaće ustavnim kategorijama, da se povećavaju socijalna davanja, ali se pronalaze načini kako da se povećavaju i kapitalna ulaganja.“

Poslanici Socijaldemokratske partije u Skupštini TK bili su suzdržani prilikom izjašnjavanja o prijedlogu Budžeta TK za 2018. godinu.Opozicija u zakonodavnom tijelu TK nije u potpunosti zadovoljna prijedlogom Budžeta TK za narednu godinu, kazao je Mirza Omerdić, predsjednik kluba poslanika SDA u Skupštini TK.

Dževad Hadžić, predsjednik kluba SDP-a u Skupštini TK kazao je da je djelimično zadovoljan nekim odlukama koje su prihvaćene, a koje je predložio SDP.

„Tražili smo da se povećaju plate, odnosno da se poveća status radnika u obrazovanju i sa tim smo zadovoljni. S druge strane također smo tražili sa zaključkom da se povećaju izdvajanja za obrazovnu infrastrukturu, što u ovom budžetu odnosno prijedlogu ne vidimo, s druge strane također smo imali podršku Skupštine na Nacrtu da se povećaju izdvajanja za socijalna izdvajanja prije svega zaštitu porodice sa djecom, i da se povećaju izdvajanja za podršku  primarne poljoprivredne proizvodnje,te promjene odnosno ta povećanja ne vidimo u ovom budžetu i nismo zadovoljni sa tog stanovišta„ kazao je Hadžić.

Na dnevni red sjednice naknadno je uvršten  Prijedlog za razrješenje ministara zbog izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK,te  Prijedlog za imenovanje ministara koji će rukovoditi novim ministarstvima.

Ranije je odlučeno da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK i Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK spajaju u Ministarstvo privrede TK, dok se Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, razdvaja na Ministarstvo obrazovanja TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK.

Novi  ministar privrede TK  je Osman Puškar, koji je ranije obnašao funkciju ministra razvoja i poduzetništva. Puškar je, inače, kadar Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS).

Za ministra za kulturu, sport i mlade TK imenovan je  Srđan Mićanović, koji je ranije obnašao funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva TK, kadar Stranke demokratske akcije.

Dosadašnji ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Zlatan Muratović, imenovan je za ministra obrazovanja i nauke. Muratović je kadar Saveza za bolju budućnost (SBB).

Komentari